Úvod » Aktuality » Výhody odchodu do předdůchodu

Výhody odchodu do předdůchodu

 25. 05. 2014, 20:43

Víte, jaké jsou základní výhody odchodu do předdůchodu?

Výhody odchodu do předdůchodu můžeme shrnout do několika základních bodů:

Můžete odejít dříve do důchodu

Prodlužování důchodového věku znemožňuje řadě občanů pracovat až do řádného důchodového věku, protože jim horší zdravotní stav v řadě případů nestačí na přiznání invalidního důchodu. Řada lidí ztratí zaměstnání těsně před dosažením důchodového věku a ve většině případů mají za této situace velký problém najít opětovně práci. Řešením je v tomto případě předdůchod, do kterého lze odejít až 5 let před dosažením řádného důchodového věku (rozhodující je důchodový věk mužů dle ročníku narození).

Máte vyšší důchod než při čerpání tzv. předčasného důchodu

Doba čerpání předdůchodu patří mezi tzv.vyloučené doby pojištění. Z tohoto důvodu budete mít řádný důchod vyšší než případný předčasný důchod. Výše důchodu závisí na době pojištění a osobním vyměřovacím základu, přičemž osobním vyměřovacím základem je měsíční průměrná mzda – při výpočtu důchodu v roce 2013 za roky 1986 až 2012. Dřívější příjmy jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Kdyby nebyl předdůchod vyloučenou dobou, měl by občan za jeden rok předdůchodu příjem 0,– Kč, protože neodváděl z příjmu důchodové pojištění. Nulový příjem by následně snížil průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky. Protože je však předdůchod právě touto vyloučenou dobou, čerpání předdůchodu nesnižuje průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky. Při odchodu do předčasného důchodu se penze krátí z důvodu předčasnosti. Proto bude řádný důchod při čerpání předdůchodu vždy vyšší než předčasný důchod.

Vztahuje se na Vás pojištění

Občané v předdůchodu nemusí platit zdravotní pojištění (plátcem je stát) ani důchodové pojištění.

Můžete začít kdykoliv opět pracovat

I v průběhu čerpání předdůchodu není psáno, že nemůžete dostat zajímavou pracovní nabídku nebo budete chtít začít podnikat. V předdůchodu je to možné. Kdykoliv během pobírání předdůchodu lze začít opět pracovat nebo vykonávat výdělečnou činnost. Občané, kteří začnou v předdůchodu pracovat si budou moci vybrat, zdali budou při výpočtu starobního důchodu počítat předdůchod jako vyloučenou dobu nebo zohlední příjem z výdělečné činnosti.

V čem je tedy předdůchod výhodnější ve srovnání s předčasným důchodem?

Předdůchod lze čerpat nejméně 2 roky. Proto je možné čerpat již 5 let před dosažením důchodového věku předdůchod a ten čerpat zmíněné dva roky. A následně 3 roky před dosažením řádného důchodového věku odejít do předčasného důchodu. V tomto případě „stačí“ mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření cca 187 tisíc Kč, čímž je čerpání předdůchodu snadněji dosažitelné než při čerpání 5 let.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání