Úvod » Aktuality » Nevýhody odchodu do předdůchodu

Nevýhody odchodu do předdůchodu

 25. 05. 2014, 21:21

Víte, jaké jsou základní nevýhody odchodu do předdůchodu?

Připravili jsme pro Vás souhrn základních „úskalí“ předdůchodu

Tento institut není pro každého zájemce

Je potřeba si uvědomit, že podmínky pro čerpání předdůchodu jsou pro řadu občanů nedosažitelné. Je potřeba mít dostatek financí na doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění). Předdůchod tak samozřejmě neřeší situaci občanů s nižšími příjmy, kteří si nevytvořili dostatečné úspory.

Váš důchod bude nižší, než když budete pracovat

Výše Vašeho důchodu závisí na době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Kdo odejde do předdůchodu, získá nižší dobu pojištění než ten, kdo předdůchod nebude čerpat. Každý rok pojištění se započítává 1,5 % z výpočtového základu.

Vaše úspory vyčerpáte ještě před začátkem penze

Lidé, kteří odejdou do předdůchodu, vyčerpají vlastní finanční prostředky naspořené v doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění ) ještě před odchodem do důchodu. Občané čerpající předdůchod 5 let tak vyčerpají vlastní úspory ve výši přibližně 468 tis. Kč. Přitom primárním cílem úspor bylo zabezpečit se na penzi, když výpočet státního důchodu je rok od roku méně výhodný. Vlastní úspory tak mají hrát významný finanční polštář v penzi, aby odchod do penze neznamenal citelný pokles životní úrovně.

Pokud jste evidováni na úřadu práce, jste samozřejmě pojištěni

Předdůchod nezvyšuje dobu pojištění, zatímco evidence na úřadu práce ano (samozřejmě při splnění zákonných podmínek a v omezeném rozsahu – pokud je občan v evidenci na úřadu práce i po skončení doby, kdy pobírá podporu v nezaměstnanosti). Pokud má tedy občan nárok na podporu v nezaměstnanosti, je lepší být v evidenci na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti než čerpat předdůchod. Doba evidence na úřadu práce patří při splnění zákonných podmínek mezi náhradní dobu pojištění. To znamená, že přestože občan neplatí sociální pojištění ze svého příjmu, tak je tato doba započtena do získané doby pojištění občana.

Na předdůchody na nevztahuje valorizace

Všechny typy důchodů (předčasný, starobní, invalidní, vdovský a sirotčí) jsou pravidelně každý rok valorizovány. Při odchodu do předčasného důchodu se tak penze každý rok zvyšuje. U předdůchodu tomu tak není, protože předdůchod není dávkou penzijního systému. Předdůchody se tedy nevalorizují.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání