Úvod » Aktuality » MPO vyhlásilo časově omezené prodloužení Výzvy III k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ

MPO vyhlásilo časově omezené prodloužení Výzvy III k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ

 27. 05. 2014, 13:29

ABSOLUT-IN Vám ve spolupráci s naším strategickým partnerem AG ENERGY nabízí možnost získání dotace pro Váš projekt v Programu ROZVOJ aktuálně vyhlášeném Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen dne 16. 6. 2014 od 12:00 hod. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Tato výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschop­nosti MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.

Na co lze získat podporu (jaké jsou podporované aktivity)?

Na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů, tj.:

  1. na dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu
  2. na dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

Kdo může žádat (kdo mohou být příjemci podpory)?

  1. Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku
  2. Malý a střední podnik
  3. Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
  4. Aktivity (projekt) podniku se projevují ve ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU
  5. Projekt bude realizován v Podporovaných regionech

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)?

  1. Dotace v rozmezí 1 – 30 mil. Kč
  2. 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky

Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání