Úvod » Aktuality » Několik informací ohledně zajištění hypotečního úvěru

Několik informací ohledně zajištění hypotečního úvěru

 06. 08. 2014, 13:14

Zajištění jakéhokoliv úvěru provádí každá úvěrující banka z důvodu minimalizace rizika jeho nesplacení. Pro zajištění úvěru lze použít zástavní právo k nemovitosti, notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti, ručitelský závazek, vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky apod.

V případě hypotečního úvěru musí být podle zákona o dluhopisech (190/2004 Sb.) úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti. K tomuto účelu se nejčastěji používá nemovitost, která je předmětem úvěru. Jako zástava může však posloužit i jiná nemovitost (případně více nemovitostí).

Nemovitost musí být ovšem vždy v zástavě celá (k zajištění hypotečního úvěru tedy nelze použít např. polovinu domu).

Na nemovitost nesmí být uvaleno (až na zákonem stanovené výjimky) jiné zástavní právo třetí osoby. Platí, že jako zástavu lze použít i rozestavěnou nemovitost (pokud je takto zapsána v katastru nemovitostí).

Hodnotu nemovitosti oceňuje banka obvyklou (tržní) cenou podle vnitřních předpisů, které se musí shodovat s právním předpisem o oceňování majetku.

U úvěrů nad 70 % bývá obvykle úvěrující bankou požadováno rovněž další zajištění. Tím bývá nejčastěji vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky. Dalšími nástroji pro zajištění úvěru může být přizvání dalšího ručitele nebo sjednání životního či úvěrového pojištění ve prospěch banky.

Máte zájem o další informace spojené se zajištěním hypotéky či o sjednání životního nebo úvěrového pojištění? Kontaktujte prosím naše asistenty na telefonu 242 441 433 nebo se informujte na adrese: hypo@absolutin­.cz, případně: pojisteni@abso­lutin.cz

Rádi vám pomůžeme při řešení vašich osobních financí


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání