Úvod » Aktuality » Stáže pro mladé a Stáže ve firmách - dva dotované programy EU pro zvyšování zaměstnanosti absolventů škol

Stáže pro mladé a Stáže ve firmách – dva dotované programy EU pro zvyšování zaměstnanosti absolventů škol

 07. 08. 2014, 08:57

Evropská unie si je velmi dobře vědoma odstrašujících statistik ohledně nezaměsnanosti absolventů škol a sama se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí pro mladé uchazeče o zaměstnání. Proto absolventy i samotné studenty finančně podporuje.

Velice oblíbenými programy jak u samotných absolventů, tak i u firem, jsou programy nazvané Stáže pro mladé a Stáže ve firmách. V posledních měsících je po dotovaných stážistech z těchto programů dokonce takový zájem, že Fondu dalšího vzdělávání, který projekt za 1 mld. Kč z evropských peněz organizuje, kolabuje internetové přihlašování se na ně. Jedná se totiž o možnost poskytnout žákům, studentům posledních ročníků a absolventům praktické zkušenosti ještě během studia či ihned po jeho ukončení za finanční odměnu.

Cílem obou projektů je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na český trh práce a přispět tak k boji proti rostoucí nezaměstnanosti. Takový absolvent má pak mnohem větší šanci, že rychle najde pracovní uplatnění.

Firma, která se do těchto projektů zapojí, získá navíc za každého stážistu finanční odměnu. Společnosti obdrží částečnou náhradu mzdy mentora, která vychází z průměrné mzdy na dané pozici. Mohou tak získat na jednoho stážistu až 60 tis. Kč. Zařadit se do programu ovšem není pro firmy až tak jednoduché. Musí si zajistit kvalitního mentora pro stážistu a vytvořit odpovídající podmínky pro průběh stáže. A navíc musí nabídnout nejnižší částku, za kterou jsou ochotny studenta či absolventa vést. Na druhou stranu ale kromě nemalé částky získají možnost zaměstnat studenta z oboru na dobu jednoho až tří měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin, což by se firmám jinak vůbec nevyplatilo. V neposlední řadě tak mají příležitost „vyzkoušet“ si možného budoucího pracovníka a zavázat si ho k případné další spolupráci.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání