Úvod » Aktuality » Miniseriál ABSOLUT-IN: Jak si správně pojistit nemovitost a domácnost - Díl II

Miniseriál ABSOLUT-IN: Jak si správně pojistit nemovitost a domácnost – Díl II

 14. 08. 2014, 08:29

Co znamenají pojmy sublimit a výluka

Pojem „sublimit“ je odvozen od pojmu „limit“ pojistného plnění. Tento limit znamená horní hranici pojistného plnění pojistitele, tzn. že pojistitel plní jen do určité částky. Limit pojistného plnění se nejčastěji stanovuje v pojištění odpovědnosti za škodu, kdy v době sjednání pojištění nelze určit, v jaké nejvyšší možné výši škoda nastane; limit se používá i u majetkového pojištění a též u zlomkového pojištění, kdy není zájem pojistit celou škodu. Tzv. „sublimit“ je obvykle definován v pojistných podmínkách. Definice se mohou lišit na základě konkrétních pojistných podmínek, proto je vždy dobré si důkladně prostudovat jednotlivé smlouvy.

Sublimit je tedy v případě pojištění nemovitosti a domácnosti zjednodušeně řečeno maximální částka, do jaké pojišťovna uhradí škodu na jednotlivých věcech, popřípadě jednotlivých rizicích.

Např. se sublimity liší na škodách způsobených přepětím, na škodách na elektronice, v nebytových prostorech jako jsou sklep, garáž, či na škodách způsobených vandalem atd. Pokud tedy máte v domácnosti drahý fotoaparát, je dobré se ptát na to, do jaké výše jsou fotoaparáty hrazeny nejen v součtu, ale také zda je nějaká maximální hranice za jednotlivou věc. Často může být rozdíl také v tom, zda pojišťovna hradí odcizení či poškození věcí z oploceného pozemku.

Jestliže máte na zahradě umístěny movité věci, které by mohly být například odcizeny, a čekáte od pojištění, že taková škoda bude uhrazena, určitě se na toto zaměřte. Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí, tvoří tzv. výluky z pojištění. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich přitom nelze připojistit ani za zvýšené pojistné.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání