Úvod » Aktuality » Miniseriál ABSOLUT-IN: Jak si správně pojistit nemovitost a domácnost - Díl III

Miniseriál ABSOLUT-IN: Jak si správně pojistit nemovitost a domácnost – Díl III

 14. 08. 2014, 14:08

Plnění v nových cenách vs časových cenách (příp. cenách obvyklých)

Jednoznačně nejdůležitějším parametrem u pojištění majetku je, v jakých cenách pojišťovna poskytuje pojistné plnění při vzniku škodné události. Pojistné plnění může být stanoveno v nových cenách nebo v časových cenách (v poslední době bývá někdy časová cena nahrazována tzv. cenou obvyklou).

Rozdíl je v tom, že zatímco v případě plnění v nových cenách dostanete plnění za poškozené věci v plné výši na pořízení věci nové, v případě časové ceny (ceny obvyklé) je plnění sníženo o jejich opotřebení, a tudíž na pořízení nové věci si budete muset doplatit část ze svého.

Novou cenou tedy rozumíme cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou. Je logické, že přtom musí jít o věc stejného druhu a účelu. Nová cena věci může být ale stejně tak větší, jako i menší, než pořizovací cena téže věci.

Za časovou cenu považujeme tu, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Vypočítává se tak, že se od nové ceny věci odečte částka odpovídající stupni opotřebení (často se označuje jako amortizace) nebo jiného znehodnocení. Tuto výslednou částku je možné navýšit o případné zhodnocení věci, ke kterému došlo před pojistnou událostí její rekonstrukcí, modernizací apod. Obvyklá cena je pojem, který se v pojištění objevuje v posledních letech stále častěji a mnohdy nahrazuje cenu časovou. Rozumíme jí cenu, která by byla dosažena při prodeji stejné, případně obdobné věci v obvyklém obchodním styku na daném místě a v daném čase. Co do výše se obvyklá cena blíží ceně časové, na rozdíl od ní však zohledňuje i situaci na trhu použitých věcí stejného druhu.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání