Úvod » Aktuality » Miniseriál ABSOLUT-IN: Jak si správně pojistit nemovitost a domácnost - Díl V

Miniseriál ABSOLUT-IN: Jak si správně pojistit nemovitost a domácnost – Díl V

 15. 08. 2014, 09:01

Tržní vs. reprodukční hodnota nemovitosti (aneb pozor na podpojištění nemovitosti)

Reprodukční hodnota je částka, kterou potřebujete, abyste si srovnatelnou nemovitost mohli znovu postavit (a to včetně nákladů na stavební firmu). Tato částka se používá pro stanovení ceny pojištění domu.

Tržní hodnota je částka, za kterou jste schopni nemovitost v daném místě a stavu prodat. Používá se zvláště pro stanovení ceny pojištění bytu.

Jednou z hlavních věcí, kterou je potřeba si při pojišťování majetku pohlídat, je správné nastavení pojistné částky. Jestliže je pojistná částka nastavena chybně oproti reálné hodnotě, pak dochází k tzv. podpojištění, případně přepojištění.

Standardně u rodinných domů je pojistná částka stanovena dle reprodukční hodnoty stavby, a nikoliv dle její tržní hodnoty. U bytových jednotek pak postup opačný, u nich se jako pojistnou částku doporučuje stanovit tržní hodnotu nemovitosti. Většina pojišťoven toleruje částku v rozmezí plus, mínus 15 %. Jestliže se pojistná částka tedy stanoví nižší o více než 15 % doporučené (minimální) pojistné částky, dochází k tzv. podpojištění. To v případě škody znamená, že pojišťovna sníží pojistné plnění ve stejném poměru, jako byla stanovena pojistná částka (na jakou částku jste se pojistili) vůči skutečné hodnotě, respektive reprodukční hodnotě nemovitosti.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání