Úvod » Aktuality » Dobré vědět - kdy lze čerpat ošetřovné na nemocné dítě

Dobré vědět – kdy lze čerpat ošetřovné na nemocné dítě

 01. 09. 2014, 17:39

Se zářijovým nástupem dětí do mateřských a základních škol nastává období, kdy děti nejčastěji marodí. Mnoho rodičů má přitom letošní dovolenou již téměř vyčerpanou a řada z nich současně nemůže spoléhat ani na pomoc babičky či jiného příbuzného, který by jim nemocného potomka pohlídal.

Na tyto časté případy, kdy se rodiče musejí o své dítě z vážných důvodů postarat, a nemohou proto chodit do zaměstnání, pamatuje zákon o nemocenském pojištění. Jeho prostřednictvím stát rodičům umožňuje čerpat jednu z dávek nemocenského pojištění – ošetřovné.

Tzv. paragraf využívají zejména rodiče menších dětí, jejichž organismus ještě nemá vybudovanou dostatečnou imunitu proti nejrůznějším chorobám, a bývají proto častěji nemocné než větší děti. „Ošetřovné se poskytuje zaměstnanci vždy, pokud ošetřuje své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte potřebu ošetřování a péče posoudí ošetřující lékař,“ sdělila v rozhovoru pro deník Právo mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová.

Víte však také, že máte nárok na ošetřovné i v případě, když zavřou školku, nebo např. rovněž v péči o dospělého či pomoc ve dnech po porodu?

  • na ošetřovné máte nárok i v případě, když zavřou školku

Ošetřovné lze podle čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně apod.), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Rozhodnutí o potřebě ošetřování či péče vystaví ošetřující lékař, zaměstnanec je doplní a předá zaměstnavateli. Aby mohla být dávka vyplacena, zaměstnanec odevzdá svému zaměstnavateli také potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které rovněž vystavuje ošetřující lékař. Poté už za zaměstnance vše vyřídí mzdová účtárna.

  • ošetřovné se vyplácí do dobu max. 9 kalendářních dní, v některých případech i max. 16 dní

Dávka se vyplácí maximálně za 9 kalendářních dnů (tedy i za soboty, neděle a svátky), což může významně finančně kompenzovat několikadenní absenci rodiče v zaměstnání. Ošetřovné představuje za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, který se přitom pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem jako při výpočtu nemocenské.

  • ošetřovné vám může být poskytnuto i v péči o dospělého

Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat dospělého člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobé nezbytné ošetřování jinou osobou. (Společnou domácnost přitom tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby). To, že je splněna podmínka společné domácnosti, prohlašuje žadatel o dávku na tiskopisu, kterým o dávku žádá. Jde o jeho čestné prohlášení, okresní správa sociálního zabezpečení případně splnění podmínky došetřuje při posuzování nároku na dávku.

  • pomoc matce ve dnech po porodu

Pokud je matka dítěte mladšího 10 let v nemocnici nebo porodnici, má otec na ošetřovné nárok, aby pečoval o malého sourozence novorozence, bez ohledu na to, zda je toto dítě zdravé či nemocné. Pokud by o dítě měli pečovat prarodiče, kteří ještě pracují, pak i oni mají nárok na ošetřovné za předpokladu, že žijí ve společné domácnosti. Potřebný tiskopis vystavuje lékařské zařízení, ve kterém je maminka umístěna (tedy porodnice).

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné a dále zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání