Úvod » Aktuality » Víte, jaké vklady a v jakých institucích máte vůbec pojištěny?

Víte, jaké vklady a v jakých institucích máte vůbec pojištěny?

 03. 09. 2014, 08:57

Pojištění vašich vkladů zabezpečuje Fond pojištění vkladů (FPV), který byl zřízen základě zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. Jeho hlavním úkolem je ochrana bankovních vkladů a tím také posilování důvěry v bankovní systém.

U FPV jsou pojištěny jak vklady jak občanů, tak vklady firem, vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně a to včetně úroků. Mezi pojištěné vklady patří běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, vkladové účty a vkladní knížky (všechny typy vkladů mohou být přitom mohou vedeny v české nebo cizí měně).

Pojištěna je přitom celková částka vkladů. Klient tedy nenese žádnou spoluúčast. Pojistné plnění však může ze zákona dosáhnout maximálně částky odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky.

U FPV naopak nejsou pojištěny směnky a cenné papíry (akcie, dluhopisy, podílové listy apod.), mezibankovní vklady, vklady finančních institucí (investičních společností, penzijních fondů, podílových fondů, pojišťoven), zdravotních pojišťoven a státních fondů.

Pojištění vkladů se tím pádem nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, kapitálové pojištění a tzv. podřízené dluhy (tj. vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu).


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání