Úvod » Aktuality » Vláda ČR plánuje sjednotit pravidla pro podporu v nezaměstnanosti u lidí, kteří si současně "mírně přivydělávají"

Vláda ČR plánuje sjednotit pravidla pro podporu v nezaměstnanosti u lidí, kteří si současně "mírně přivydělávají&

 04. 09. 2014, 15:08

Na základě předložené novely zákona o zaměstnanosti, kterou včera podpořila vláda ČR, nebudou mít od ledna 2015 nárok na podporu v nezaměstnanosti ani členové obchodních společností a družstev, pokud pro tyto společnosti vykonávají práci za drobnou odměnu.

Do konce roku 2010 si mohli uchazeči o zaměstnání přivydělat k podpoře v nezaměstnanosti až polovinu minimální mzdy (konkrétně se jednalo o částku maximálně 4000 Kč měsíčně).

Od roku 2011 byl ovšem tento souběh zaměstnání a vyplácení podpory zrušen. Zákon nicméně dosud platil pouze pro ty, kteří si přivydělávali na základě pracovního či služebního poměru nebo dohody o provedení práce či pracovní činnosti.

Zákaz přivýdělku se má od ledna 2015 nově týkat rovněž uchazečů o zaměstnání, kteří jsou společníky nebo jednateli ve společnostech s ručením omezeným, komanditisty v komanditních společnostech, řediteli obecně prospěšných společností či vedoucími organizačních složek zahraničních právnických osob. Zákaz se má rozšířit také na členy družstev, představenstev, správních rad, na statutární ředitele akciových společností a na členy dozorčích rad obchodních společností.

"V době, kdy firma neměla pro zaměstnance práci ve sjednaném rozsahu, dohodli se na ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec se stal uchazečem o zaměstnání a uzavřel s firmou na tutéž práci většinou dohodu o provedení práce s odměnou nepřesahující polovinu minimální mzdy. V některých případech byly uzavírány i nové pracovní smlouvy s odloženým nástupem do zaměstnání po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti,“ uvedla již v květnu 2014 v rozhovoru pro Aktuálně.cz ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání