Úvod » Aktuality » Víte, co znamená pojištění právní ochrany?

Víte, co znamená pojištění právní ochrany?

 17. 09. 2014, 09:05

Pojištění právní ochrany pomáhá klientům např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, při řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody a ochranu práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Při sjednání pojištění je stanoven rozsah služeb, ve kterých bude pojišťovna zastupovat svého pojištěného (např. v případě pojištění právní ochrany řidiče vozidla bude pojišťovna pomáhat pojištěnému s odstraněním následků dopravní nehody, tj. zastupování v přestupkovém řízení, uplatnění nároku na náhradu škody apod.) nebo v jakých případech bude pojišťovna hradit náklady spojené s právním zastupováním pojištěného.

Mezi pojistné produkty právní ochrany patří:

  • pojištění právní ochrany řidiče,
  • právní ochrana vlastníků vozidel,
  • právní ochrana rodiny,
  • právní ochrana podnikatelů,
  • právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů,
  • právní ochrana pro vlastníka nemovitosti,
  • úraz.

Jednotlivé produkty pojištění právní ochrany jsou určeny jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Cílem výše uvedených produktů je ochrana klientů před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání