Úvod » Aktuality » Co kryje pojištění právní ochrany a na co se naopak tento typ pojištění nevztahuje

Co kryje pojištění právní ochrany a na co se naopak tento typ pojištění nevztahuje

 17. 09. 2014, 09:09

V následujícím textu vám přinášíme užitečný přehled situací, ve kterých můžete počítat s právní ochranou, a naopak situací, na které se tento institut nevztahuje

Pojištění právní ochrany obecně kryje následující situace:

  • poplatky a náklady na soudní řízení,
  • soudní výdaje a náklady,
  • náklady na právního zástupce,
  • náklady na soudní znalce a svědky,
  • výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu,
  • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné).

Pojištění se naopak nevztahuje na:

  • pokuty uložené pojištěnému,
  • náklady, které je povinna uhradit jiná osoba,
  • spory mezi pojištěným a pojistitelem.

Pokud máte zájem dozvědět se něco navíc z oblasti pojištění právní ochrany, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 242 441 433 nebo na e-mailu: info@absolutin.cz


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání