Úvod » Aktuality » Dle nového občanského zákoníku budete moci pojištění do jednoho roku sjednat i ústní formou

Dle nového občanského zákoníku budete moci pojištění do jednoho roku sjednat i ústní formou

 17. 10. 2014, 13:14

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší v oblasti pojistných smluv novinku, která se v zahraničních právních úpravách jmenuje „pojistný zájem“. Tvůrci zákona si od této koncepce slibují zabránění tomu, aby se pojištění využívalo jako spekulativní nástroj a bylo zneužíváno.

Pokud osoba pojišťuje majetek, pojistný zájem se projeví snahou předejít případným finančním ztrátám. NOZ uvádí, že ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, má „pojistný zájem“ na vlastním životě a zdraví, ale i na životě a zdraví jiné osoby. U „jiných osob“ se takový zájem musí podle zákoníku osvědčit a má se zakládat na určitém vztahu k této jiné osobě.

U těchto „jiných osob“ půjde nejběžněji o příbuzné. Mezi „jiné osoby“ však NOZ nově zahrnul i ty, jejichž vztah je k pojistníkovi „podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování života“. Důvodová zpráva uvádí jako příklad osoby, jimž je poskytována pravidelná podpora pojistníka. „Pojistný zájem se odráží v přání, aby škodné následky pojistné události nenastaly, jakož i v obavě, že hodnota, na níž má zájemce o pojištění – posléze pojistník – zájem, bude pojistnou událostí zničena, zmenšena nebo jinak dotčena,“ popisuje důvodová zpráva.

NOZ sice mezi několik málo povinně písemných smluv zahrnuje i smlouvu pojistnou, tento režim nicméně „uvolnil“ i v souladu s minulou úpravou tak, že pokud je pojištění ujednáno na méně než jeden rok, písemná podoba se ze zákona nevyžaduje. Úplně stačí, že bude vystavena pojistka. U smluv, jejichž pojistná doba přesahuje jeden rok, je výhodou třeba to, že projevy vůle stran nemusejí být na stejném papíře.

Prakticky tak může v souladu se zákonem docházet k tomu, že jedna strana učiní návrh, tedy že pojišťovna nabídne klientovi svůj pojistný produkt, a klient návrh přijme tím, že rovnou zaplatí pojistné.

(Zdroj: Hospodářské noviny)


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání