Úvod » Aktuality » Od letošního roku je zrušena daň dědická a darovací

Od letošního roku je zrušena daň dědická a darovací

 30. 10. 2014, 09:45

Od roku 2014 jsou tyto dvě daně převedeny do daně z příjmu. Tuto změnu ocení nejvíce lidé, kteří budou dědit po svých vzdálených příbuzných nebo dobrých přátelích. Od dědické daně jsou osvobozeni (sazba činila až 20 % z ceny majetku), stejně jako členové nejužší rodiny.

Dědická daň tak prakticky zanikla, protože příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou nově upraveny v § 4a) Zákona o daních z příjmů (ZDP), který stanoví, že tyto příjmy jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Osvobození bude platit i pro právnické osoby, které nejsou neziskovou organizací (ty už osvobozené od této daně byly).

Naopak daň darovací je pro většinu transakcí vyšší než dosud. Ustálila se totiž na jednotné sazbě daně z příjmů (tj. na 15 %).

Osvobozeny jsou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 tis. Kč.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání