Úvod » Aktuality » Aktuální novinky v oblasti režimu investičního životního pojištění (IŽP)

Aktuální novinky v oblasti režimu investičního životního pojištění (IŽP)

 01. 12. 2014, 09:47

V nedávných dnech jste vesměs všichni obdrželi dopisy od svých pojišťoven, týkající se změny v režimu IŽP, na základě novely zákona o daních z příjmů. Shrňme si tedy dnes ve stručnosti, o co se vlastně jedná.

Od 1.1.2015 se ze zákona všechny smlouvy IŽP překlopí automaticky do daňově uznatelných, tj. dle výše příspěvku odečitatelných od základu daně ze mzdy jak u zaměstnanců, tak zaměstnavatelů v případě poskytování příplatku zaměstnanci, tak OSVČ .

Ze zákona vyplývá, že po 1.1.2015 bude možné z daňově uznatelné smlouvy IŽP nadále vybrat předčasně prostředky pouze za předpokladu zpětného dodanění, tj. vrácení odpisů jak z vlastních příspěvků, tak příspěvků zaměstnavatele až 10 let zpátky k tíži smlouvy a klienta, což může být ve vztahu k vybírané hodnotě smlouvy likvidační. Dodanění může vybíranou částku pohltit.

Ze zákona vyplývá, že klient, který i v budoucnu počítá s možným předčasným jednorázovým výběrem peněz ze smlouvy, nemusí přijmout automatický režim daňově uznatelné smlouvy, ale musí sám aktivně reagovat vůči pojišťovně, že tak nechce, aby se vyhnul zpětnému dodanění.

Jak tedy reaovat?

  • klient, který chce náklady na smlouvu i nadále odepisovat z daní a nebude po 1.1.2015 ze smlouvy předčasně čerpat, nemusí dělat nic
  • klient, který nechce mít smlouvu daňově uznatelnou, musí sám aktivně reagovat u své pojišťovny dopisem, mailem, telefonicky, do data uvedeného v tabulce v příloze podle pokynů, které obdržel
  • klient, který tak neučiní a po 1.1.2015 bude ze smlouvy čerpat, vystavuje se výše popsaným rizikům sankce
  • klient, který předpokládá budoucí předčasný výběr a má případně příspěvek zaměstnavatele , by měl aktivně sjednat smlouvu jako daňově neuznatelnou, zaměstnavatele na to upozornit, popřípadě založit smlouvu IŽP novou, daňově uznatelnou a příspěvky zaměstnavatele na ni převést a pak může ze staré, daňově neuznávatelné smlouvy vybírat bez sankcí i v budoucnu
  • klient, který chce ponechat v budoucnu smlouvu daňově uznatelnou, má možnost předčasně a beztrestně čerpat ze smlouvy nyní. Jelikož však jsou zákonné lhůty v prováděcích předpisech jednotlivých pojišťoven jsou velmi krátké, takže JE TŘEBA REAGOVAT HNED

Neváhejte nás prosím kontaktovat pro jakékoliv dotazy.

Za ABSOLUT-IN s.r.o.

Ing. Václav Líva, majitel a obchodní ředitel Tel: 603 804 866 Email: vaclav.liva@ab­solutin.cz


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání