Úvod » Aktuality » Dle nového občanského zákoníku (ObZ) je promlčecí doba u dluhu až 10 let

Dle nového občanského zákoníku (ObZ) je promlčecí doba u dluhu až 10 let

 05. 12. 2014, 08:29

Novinkou je možnost sjednat kratší i delší promlčecí lhůtu, a to v rozmezí 1 až 10 let. Takové ujednání však nemůže být na újmu slabší straně. Bude tak vždy důležité posoudit, zda je slabší strana v postavení dlužníka (pak je nepřípustné sjednání delší lhůty), nebo na straně věřitele (pak je v neprospěch sjednání kratší lhůty).

Za uznání dluhu bylo dosud považováno jen písemné prohlášení – dle nového ObZ jím je ale pouhé zaplacení úroků z pohledávky. To znamená, že když věřiteli zaplatíte byť symbolickou částku, dáváte mu možnost, aby mohl dluh u soudu zažalovat dalších 10 let.

Výslovně se rovněž stanoví, že není možné vzdát se práva na uplatnění námitky promlčení. I kdyby se v nějaké smlouvě objevilo pravidlo typu »Smluvní strany se dohodly, že se vzdávají práva uplatnit promlčení,« šlo by o zdánlivé ujednání a pro nikoho by nebylo závazné.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání