Úvod » Aktuality » Jak to bude od roku 2015 s osvobozením od daně z příjmů při prodeji nemovitosti

Jak to bude od roku 2015 s osvobozením od daně z příjmů při prodeji nemovitosti

 09. 12. 2014, 08:10

Pro to, abyste při prodeji bytu nebo domu nemuseli platit daň z příjmu fyzických osob, je potřeba, aby měl prodávající v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před jejím prodejem. Pokud není tato lhůta dodržena, je příjem z prodeje bytu nebo domu od daně osvobozen pouze tehdy, pokud použije prodávající peníze z jejího prodeje na uspokojení své vlastní bytové potřeby.

Při nesplnění dvou výše uvedených podmínek je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen ještě za předpokladu, pokud prodávající vlastnil prodanou nemovitost po dobu nejméně 5 let. Dědicům v řadě přímé se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, kterou vlastnil zděděnou nemovitost zůstavitel. Když tedy zůstavitel vlastnil předmětný byt nebo dům déle než 5 let, protože např. v daném bytě nebo domě dlouhodobě žil, tak je možné zděděný byt či dům rychle prodat a nebude příjem z prodeje předmětem daně z příjmu fyzických osob. Nebude potřeba čekat 5 let, aby se daň neplatila.

U družstevního bytu je situace odlišná, protože se jedná o převod členských práv družstva. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí, když přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu 5 let.

Dodržení zákonných podmínek je při prodeji nemovitosti potřeba věnovat dostatek pozornosti a vše mít dopředu řádně promyšleno, neboť jejich nedodržení by snížilo čistý disponibilní příjem z prodeje.

Potřebujete pomoc při finančním řešení koupě či prodeje Vašeho bytu nebo domu? Potom se prosím obraťte na naše zkušené specialisty na tel. 242 441 433 nebo na e-mailu: reality@absolu­tin.cz, případně hypo@absolutin.cz


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání