Úvod » Aktuality » Ne vždy je potřeba platit vyměřenou smluvní pokutu na základě exkluzivní smlouvy s realitní kanceláří

Ne vždy je potřeba platit vyměřenou smluvní pokutu na základě exkluzivní smlouvy s realitní kanceláří

 12. 12. 2014, 16:08

Exkluzivní (nebo rovněž výhradní) smlouva zaručuje prodávajícímu kompletní servis ze strany realitní kanceláře a dosažení nejvyšší prodejní ceny. Uzavřením takové výhradní smlouvy zmocňuje prodávající realitní kancelář k výhradnímu zastupování při prodeji nemovitosti – vlastníka nemovitosti tedy zastupuje pouze jedna realitní kancelář.

Tato smlouva bývá uzavírána na dobu určitou, během které nesmí majitel nemovitosti uzavřít jinou zprostředkova­telskou smlouvu ohledně prodeje dané nemovitosti s jinou realitní kanceláří ani nesmí nemovitost prodat sám.

Na realitním trhu bohužel není těžké narazit na realitní kanceláře, které si vás zaváží výše uvedeným typem smlouvy. Pokud ovšem nevidíte výraznější snahu nemovitost prodat nebo pronajmout a vy si třeba nakonec prodej či pronájem zařídíte sami, hrozí vám povinnost placení poměrně vysoké pokuty.

Některé realitní kanceláře a různí realitní zprostředkovatelé takové smlouvy svým klientům přímo vnucují, přičemž je současně obelhávají tvrzením, že se k ničemu podobnému nezavazují, nic takového jim ze smlouvy nehrozí a klienti jsou pak nepříjemně překvapeni.

Není ovšem pravdou, že vždy musejí klienti sjednanou smluvní pokutu zaplatit. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkova­telskou smlouvou obstarat zájemci (klientovi) za odměnu uzavření smlouvy a zájemce (budoucí prodávající, budoucí pronajímatel) se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, „byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele“. Lze tedy konstatovat, že v popsaném typickém případě realitní kancelář jako „zprostředkovatel obchodu, který nezprostředkovala“ nárok na smluvní pokutu nemá a případné přijetí peněžité částky jí odpovídající je bezdůvodným obohacením na její straně, které může případně klient, pokud jej pod tlakem či neznaje svých práv zaplatil, vymáhat zpět.

Takto jednoznačné tvrzení však neplatí vždy – nelze se jím bránit v případě, že realitní kancelář uzavře s klientem (nejspíš záměrně) nikoliv typickou smlouvu zprostředkova­telskou, nýbrž občanským zákoníkem nepojmenovanou (tzv. inominátní) smlouvu, kterou nazve např. smlouvou o spolupráci (při prodeji nebo pronájmu nemovitosti).

Uzavřou-li subjekty inominátní smlouvu, pak platí, že pro právní vztahy vyplývající z této smlouvy je rozhodující především její obsah (vlastní smluvní ujednání), tedy to, jak jsou vymezeny vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a pak jsou takto stanovené povinnosti závazné.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání