Úvod » Aktuality » Rok 2010 » Pojištění vkladů v záložnách se zvyšuje na dvojnásobek

Pojištění vkladů v záložnách se zvyšuje na dvojnásobek

 29. 11. 2010, 09:33

Novela zákona o bankách, která vstoupila v platnost 5. června 2010 s účinností od 31. prosince 2010, přináší řadu změn, jako je například zkrácení termínu zahájení výplat pojištěných vkladů Fondem pojištění vkladů na 20 pracovních dní.

Nejvýznamnější změnou z pohledu klienta je ale zvýšení pojištění vkladů z 50 tisíc na 100 tisíc eur, čímž se sjednocují podmínky v celé Evropské unii. Pojištění se vztahuje na veškeré vklady včetně úroků jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně. Mezi pojištěné instituce patří vedle bank a stavebních spořitelen i družstevní záložny a spořitelní družstva, které mají sídlo v České republice. Podle Pavla Hrdiny, předsedy představenstva Artesy, spořitelního družstva, zahrnutí kampeliček mezi pojištěné instituce byl krok dobrým směrem, protože zvýšil jejich důvěryhodnost. „Určitě větší obezřetnost doporučuji klientům, kteří své vklady svěřují pobočkám zahraničních bank, jejichž mateřská společnost nemá sídlo v tuzemsku. Pojištění vkladů v těchto bankách se totiž řídí pravidly zemí, ve kterých má mateřská společnost sídlo,“ upozorňuje Pavel Hrdina. Evropská komise připravuje další opatření na posílení ochrany majitelů bankovních účtů, které počítá se zkrácením lhůty pro výplatu náhrad vkladů klientů zkrachovalých finančních institucí na pouhých sedm pracovních dní.

>pr


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání