Úvod » Aktuality » Rok 2010 » Reforma penzí je sepsaná, teď je řada na politicích

Reforma penzí je sepsaná, teď je řada na politicích

 10. 06. 2010, 09:15

Bezděkova komise navrhla dvě varianty penzijní reformy. Prostředky chce získat sjednocením sazeb DPH na 19 procent

Důchodová reforma Politiky čeká zásadní rozhodnutí, jak zreformovat důchodový systém. Poradní sbor ministerstev financí a práce a sociálních věcí, takzvaná Bezděkova komise, navrhl politické reprezentaci dvě varianty důchodové reformy, která by měla dlouhodobě stabilizovat náklady důchodového systému. V obou variantách se sníží povinné důchodové pojištění z 28 na 23 procent a reforma počítá i s polovičním snížením stropu pro odvody. Současný průběžný systém se neobejde i bez řady parametrických změn. V první variantě, kterou podpořila většina členů komise, odvedou všichni lidé mladší čtyřiceti let 20 procent z hrubé měsíční mzdy do současného systému a tři procenta na svůj individuální penzijní účet v nově vzniklém fondovém pilíři. „ V z h l e d e m k tomu, že více než polovina domácností mladších třiceti čtyř let dnes spoří méně než pět procent svých příjmů, je podle nás povinné spoření do regulovaných penzijních fondů cestou, jak si udržet životní úroveň ve stáří,“ řekl šéf komise Vladimír Bezděk. Pojištěnci si navíc mohou výslovně přát, aby fondy investovaly vybrané pojistné výhradně do českých státních dluhopisů. „Stát se zaručí za investiční bezpečnost prostředků svou úvěrovou kredibilitou,“ píše se v návrhu komise. Většinová varianta reformy počítá i s existencí třetího pilíře – s životním pojištěním a dobrovolným připojištěním. U něho se komise shodla, že je třeba ponechat i motivační přímou podporu státu. Ve druhé variantě reformy vzniknou pouze dva pilíře. První absorbuje celých 23 procent pojistného a bude fungovat podle stávajícího, parametricky upraveného, průběžného systému. Vedle něho však vznikne druhý dobrovolný pilíř, v němž stát podpoří každého pojištěnce třemi procenty z pojistného, ale pouze za předpokladu, že si bude spořit minimálně stejnou částku. Změna penzijního systému bude stát desítky miliard korun. Podle ministra financí Eduarda Janoty může propad příjmů z pojištění prohloubit schodek státního rozpočtu o 1,5 až 1,8 procenta HDP. Bezděkova komise proto navrhuje získat potřebné prostředky sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty na 19 procent. Reforma penzí je sepsan á, teď je řada na politicích Bezděkova komise navrhla dvě varianty penzijní reformy. Pr ostředky chce získat sjednocením sazeb DPH na 19 procent „Tento krok bude mít pozitivní dopad na trh práce a na ekonomický růst. Současně sníží hrozící mezigenerační nespravedlnost i rozdíly v postavení samostatně výdělečných osob a zaměstnanců při placení pojistného a omezí motivaci k vyhýbání se placení pojistného,“ tvrdí Bezděk. Jednotná sazba však může skokově zdražit potraviny, léky či dopravní služby, které jsou dnes v desetiprocentním daňovém pásmu. V tuto chvíli je vše na politicích, na kterých leží odpovědnost, aby se důchodový systém nepropadl do dlouhodobých deficitů. Návrhy Bezděkovy komise přivítaly ODS a TOP 09. Místopředseda ODS Petr Nečas již dříve připustil, že by mu sjednocení sazeb DPH nevadilo. Jako příliš radikální se návrh Bezděkovy komise naopak jeví Věcem veřejným, jejichž předseda Radek John navíc požaduje širší politickou shodu na důchodové reformě. „Reforma, kterou prosadíme, musí být stabilní, a to se bez širší podpory neobejde,“ řekl John. Obě levicové strany přitom varují právě před možným zdražováním vinou jednotné sazby DPH. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha by v případě prosazení většinové varianty zaplatili transformační náklady reformy stávající důchodci. A totéž si myslí i úřadující předseda strany Bohuslav Sobotka. „ČSSD si je vědoma, že se musejí provést parametrické úpravy důchodového systému, odmítáme však vyvedení peněz do negarantovaných privátních fondů. Odmítáme i sbližování sazeb DPH, které by znamenalo obrovský dopad na rozpočty většiny občanů,“ řekl Sobotka.

První pilíř penzijního systému Bezděkova komise doporučila politikům pokračovat v parametrických změnách průběžného systému financování. Účinnost opatření minulých let poznamenala hospodářská krize, a systém se tak znovu dostal do deficitu. » pokračovat v postupném zvyšování věku odchodu do důchodu » vyrovnat věkovou hranici odchodu u mužů a žen do roku 2035 » zavést cenovou valorizaci důchodů do roku 2025 a úplně odstranit možnost vlády zvyšovat penze více než o inflaci » úplně zrušit vyplácení vdovských a vdoveckých důchodů » zavést mechanismus sdílení vyměřovacích základů mezi manželi » zavést koncept fiktivního příjmu ve výši 40 až 80 procent průměrné mzdy pro hodnocení náhradních dob pojištění » snížit pojistnou sazbu z 28 na 23 procentních bodů » výpadek příjmů kompenzovat sjednocením sazeb DPH na 19 procent » snížit strop pojistného na úroveň trojnásobku průměrné mzdy » zavést jednotné inkasní místo, a sjednotit tak výběr daní, zdravotního a sociálního pojištění » pravidelně definovat, kdo má nárok na invalidní důchod » invalidní důchod vyplácet pouze do té doby, než vznikne nárok na starobní důchod, a nepřiznávat invalidní důchod, pokud již má člověk nárok na předčasný starobní důchod » zdanit důchody daní z příjmu fyzických osob, pokud má důchodce i příjem z pracovní činnosti

Druhý pilíř penzijního systému Bezděkova komise se shodla, že je třeba rozložit financování důchodového systému mezi více zdrojů. Dnes pochází celých devadesát čtyři procent příjmů důchodců od státu, což je podle Vladimíra Bezděka riziko jak pro stát, tak pro pojištěnce. Komise navrhla dvě verze kapitálového pilíře. 1. varianta » druhý pilíř tvoří systém fondů či investičních společností » pojištěnci povinně odvádějí tři procenta z pojistného » musí se ho zúčastnit všichni lidé mladší čtyřiceti let » výběr pojistného a provoz systému zajistí Česká správa sociálního zabezpečení, investované peníze spravují reformované penzijní fondy » pojištěnec může požádat, aby fond investoval jeho pojistné pouze do českých státních dluhopisů » naspořené prostředky budou lidem doživotně vypláceny v pravidelných splátkách (anuitách) » systém počítá s dobrovolným životním pojištěním a penzijním připojištěním se státním příspěvkem – ten navrhuje komise zachovat » prvotní náklady reformy jsou vyšší, dlouhodobě vykáže systém nižší deficit 2. varianta » zůstane pojistná sazba 23 procent » druhý pilíř je dobrovolný – provozují jej reformované penzijní fondy » stát podpoří pojištěnce třemi procenty z pojistného, pokud vloží do fondu minimálně stejnou částku » v případě úmrtí pojištěnce se účet převede na oprávněnou osobu

Petr Svoboda, Praha


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání