Úvod » Aktuality » Rok 2010 » Odhalte triky finančníh poradů

Odhalte triky finančníh poradů

 06. 09. 2010, 12:57

Jak se bránit, abyste nepřišli o peníze.

Vyznat se v nabídce finančních produktů na českém trhu není žádný med. Nejde jen o počty pojišťoven, bank, kampeliček a brokerských firem, ale také o složitou nabídku jejich produktů, které jsou pro člověka bez ekonomického vzdělání často sbírkou nesrozumitelných slov.

Velká šíře nabídky a různé problematické vlastnosti finančních produktů daly vzniknout institutu finančních poradců, kteří slibují, že méně znalým lidem pomohou vybrat ideální portfolio finančních produktů přesně podle jejich možností a potřeb. V praxi je to ale jiné. Vedle seriozních poradců se na trhu pohybují lidé, kteří jsou schopní své klienty zatáhnout do pyramidového podvodu nebo jej „pouze“ oberou o spoustu peněz. HN ve spolupráci s odborníky připravily přehled nejobvyklejších triků a rady, jak se jim bránit.

Není jasné, kdo je poradce

Jedním z největších problémů zprostředkovatelů finančních produktů je jejich malá regulace i nejasné vymezení pojmů. „Jako finanční poradce se dnes označuje obchodní zástupce stavební spořitelny nebo životní pojišťovny, ale i zaměstnanec banky nebo živnostník v rámci poradenské sítě navázaný čistě na jednu finanční instituci nebo dokonce na jediný finanční produkt,“ upozorňuje Tomáš Prouza, ředitel péče o klienty poradenské společnosti Partners for Life Planning.

Značná část lidí, kteří se označují jako finanční poradci, navíc nemusí mít odborné vzdělání. Pro nabízení finančních produktů na nejnižší úrovni stačí získat živnostenský list pro volnou živnost, kvalifikační podmínky tak v podstatě tvoří pouze dosažení věku 18 let, čistého trestního rejstříku a potvrzení o tom, že žadatel o živnostenský list nedluží státu peníze na daních nebo pojistném.

Rozlišení kvalifikovaných a nekvalifikovaných poradců je pro laika poměrně obtížné, příliš nepomáhá ani registr pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB (http://ispoz­.cnb.cz/…edava­ni.aspx), který slouží ke kontrole finančních zprostředkovatelů na českém trhu. Registraci ale získá v podstatě každý, kdo má nějakou zkušenost s pojištěním nebo investičními produkty či absolvoval byť i jednodenní odborné školení. Zákon, který registraci zprostředkovatelů u ČNB upravuje, totiž nestanoví podrobné nároky na úroveň vzdělání, s výjimkou, kterou je jasně stanovená podmínka absolvovat středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou.

Podobné je to i se členstvím finančních poradců v profesních uskupeních. Členové takových organizací sice podepisují, že budou dodržovat etický kodex, ale jediný trest v případě opakovaných stížností klientů spočívá ve vyřazení „poradce“ ze seznamů členů.

Jak se bránit:

Jedinou spolehlivou obranou proti nekvalifikovaným finančním poradcům je spoléhat se na dobré zkušenosti přátel nebo výsledky nezávislých testů práce finančních poradců v médiích.

Dobrým vodítkem je ale i sledování chování finančního poradce a jeho argumentace. Nesolidní finanční poradci se prozradí už tím, když klientovi nabízí konkrétní produkty a podpis smlouvy už na první schůzce. „Skutečný poradce si nejprve zjistí potřebné informace a na základě nich zpracuje finanční plán. Realizace uzavřením smluv se tedy odehraje až někdy na třetí nebo ještě pozdější schůzce,“ upozorňuje Petr Šafránek, předseda Legislativně právní komise a člen představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR.

Pojistky jako letadlo

Již několikrát se v Česku objevily firmy, které pro prodej investičního životního pojištění zneužívají princip pyramidových her – letadla. Pochybné firmy v tomto případě lákají zákazníky na smlouvy o spolupráci, investičním poradenství nebo reklamě a v jejím rámci donutí klienty uzavřít investiční životní pojištění s tím, že součástí smlouvy je pokuta ve výši několika desítek tisíc korun, pokud klient tuto pojistku během dvou let od sjednání vypoví. Součástí takových smluv bývají i rozhodčí doložky, které umožňují vymáhat pokutu exekucí. Typickou obětí podobných praktik jsou studenti.

Jak se bránit:

Obrana proti podobným podvodům je snadná, stačí pečlivě číst všechny podepisované papíry. „Pokud kdokoliv spojuje uzavření životní pojistky s jakoukoliv další smlouvou, doporučuji v žádném případě nepodepisovat,“ radí Petr Šafránek. Proti tomuto typu jednání vystupuje například sdružení HELP – Sdružení práv podvedených www.podvedeni.cz, které vzniklo jako reakce na podvodné praktiky společností Institut Finančního Poradenství (IFP) a Eurofinancial (EF CZ). Jednou uzavřené smlouvy je možné zrušit v podstatě pouze prostřednictvím soudního sporu.

Firma za poradce neručí

Velkou část viny za to, že trh s finančními produkty v Česku připomíná v některých ohledech Divoký západ, má i minimální zodpovědnost firem v oblasti finančního poradenství, které oficiálně za nic neručí a nezodpovídají za práci svých zaměstnanců. V případě, že si klient stěžuje na to, že pro něj finanční poradce vybral nevýhodné řešení, které jej připravilo o peníze, se firmy brání tím, že šlo o osobní chybu člověka, který pro firmu už nepracuje.

Jak se bránit:

V případě, že došlo k problému je už v podstatě pozdě. Základem je prevence, tedy výběr zodpovědného finančního poradce, který nemá za cíl pouze svoji vysokou odměnu. Na tahu je ale hlavně stát, který by měl nastavit zákonné podmínky pro podnikání v oblasti finančního poradenství. „Už dva roky voláme po tom, aby firmy odpovídaly za činnost svých poradců, ale stát o této nutné změně pořád jen debatuje místo toho, aby změnu co nejrychleji provedl,“ říká Tomáš Prouza z Partners for Life Planning.

Předražené životní pojištění

Kolem žádného jiného finančního produktu není tolik kontroverzí jako kolem investičního životního pojištění (IŽP). Tento produkt je extrémně výhodný pro finanční poradce i samotné pojišťovny. Poradcům nabízí obrovské provize, které se pohybují v rozmezí 16 až 24 měsíčních plateb pojistného, jde tedy i o desítky tisíc za uzavření jediné smlouvy. Banky pak na dlouhou dobu, i desítek let, získávají do správy stabilní zdroj hotovosti. V praxi s vidinou velké odměny nabízejí finanční poradci či pojišťovací makléři životní investiční pojištění s co nejvyšší pojistnou částkou bez ohledu na to, co klient opravdu potřebuje.

Jak se bránit:

Životní investiční pojištění není možné úplně zatratit, protože na trhu existuje široká nabídka různých produktů, z nichž některé jsou výrazně výhodnější než jiné. Pro část klientů je výhodný i daňový odpočet nákladů na životní pojištění ve výši až 12 000 korun ročně. „Za jediné vhodné řešení považujeme nízkonákladové IŽP s kvalitním a širokým zajištěním klienta proti pojistným rizikům a systém sjednocených a snížených provizí u všech produktů IŽP,“ vysvětlujeTomáš Prouza z Partners.

Pokud ale chce klient pouze spořit, měl by mu finanční poradce doporučit jiný produkt. Pro konzervativní klienty spořicí účet nebo termínovaný vklad, pro odvážnější klienty třeba pravidelné investice do podílových fondů. Snížení provizí nebo rozšíření nabídky alternativních produktů v neprospěch investičních pojistek ale zatím není na pořadu dne. Většina „pojišťováků“ se bez externí regulace bude držet produktů, které jim přinesou vyšší zisky.

Pro odhalení vhodného produktu v rámci investičního životního pojištění může posloužit nezávislý index nákladovosti TANK na www.t-a-n-k.eu. Tento index ukazuje, kolik procent z výnosu produktu zaplatí klient na poplatcích. Nákladovost mezi investičními životními pojistkami na českém trhu se přitom pohybuje mezi deseti a šedesáti procenty.

Když vás nutí rušit smlouvy

Oblíbeným trikem finančních pseudoporadců je snaha přesvědčit klienta ke změně všech stávajících produktů bez ohledu na to, zda je to pro klienta výhodné. Poradci se tímto způsobem snaží maximalizovat své zisky z jednoho klienta. Důvod je zřejmý – poradce má provize z každé uzavřené smlouvy a tak se neohlíží na to, že za stejnou službu už klient zaplatil a že převod prostředků na jiný produkt pro něj může znamenat finanční ztrátu.

Podobně problematická je také snaha samotných stavebních spořitelen a jejich poradců o nastavení nových parametrů na stávající smlouvy o stavebním spoření nabídkou zvýšení cílových částek. Přepracování smluv je výhodné pouze pro prodejce spoření a spořitelny, ale pro klienta může jít o nevýhodný krok, protože změna podmínek je často spojena s nižším úročením vkladů.

Jak se bránit:

Snaha finančního poradce změnit větší počet smluv bez podrobného vysvětlení a kalkulací je jednoznačným důvodem pro zrušení spolupráce a hledání jiného, poctivějšího poradce. „Úplné zrušení jakékoliv stávající smlouvy je až to poslední řešení a musí být řádně odůvodněno,“ upozorňuje Petr Šafránek. Seriózní poradce se naopak snaží stávající smlouvy klienta v maximální možné míře využít nebo je pouze upravit tak, aby byly pro klienta výhodnější.

Vyžadování záloh a směnek

Mezi triky nesolidních finančních poradců patří i vyžadování peněz za zprostředkování produktů. Přímo podvodem pak zavání žádost o zaplacení zálohy předem nebo snaha dát klientovi při podpisu smlouvy podepsat i směnku ve výši pojistného na dva roky. To se týká zejména investičního životního pojištění – nesolidní poradci se tak kryjí proti tomu, že klient přestane pojistku platit a oni přijdou o část provize.

Jak se bránit:

Nic neplaťte. Finanční poradci jsou placeni provizemi od finančních domů. Výjimkou je správa majetku v rámci privátního bankovnictví nebo investování prostřednictvím makléřských domů, které si za svou práci účtují předem stanovené a jasně strukturované poplatky.

Co se vyplatí vědět

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB najdete na http://ispoz.cnb­.cz/…edavani.as­px. Nedává však záruku, že jde o kvalitního poradce. Registraci ale získá v podstatě každý, kdo má nějakou zkušenost s pojištěním nebo investičními produkty či absolvoval byť i jednodenní odborné školení.

Pro odhalení vhodného produktu v rámci investičního životního pojištění může posloužit nezávislý index nákladovosti TANK na www.t-a-n-k.eu. Ukazuje, kolik procent z výnosu produktu zaplatí klient na poplatcích. Nákladovost mezi investičními životními pojistkami na českém trhu se přitom pohybuje mezi deseti a šedesáti procenty.

Nesolidní finanční poradci se prozradí už tím, když klientovi nabízí konkrétní produkty a podpis smlouvy už na první schůzce.

HN


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání