Úvod » Aktuality » Rok 2011 » Penzijní fondy: srovnání 2011

Penzijní fondy: srovnání 2011

 30. 06. 2011, 13:21

Všechny penzijní fondy již ohlásily výši zhodnocení, kterého dosáhly v loňském roce. Ta činí v průměru dvě procenta. Reálné zhodnocení je však po odečtení jedenapůlprocentní inflace na úrovni pouhé poloviny procenta.

Nejvíce zhodnotil prostředky účastníků penzijní fond Allianz, který dlouhodobě připisuje zhodnocení na úrovni tří procent. Naopak nejméně se v loňském roce dařilo penzijnímu fondu Progres od ČSOB, který vydělal jen procento. Polovina z deseti fondů prakticky vůbec neinvestuje do akcií. Nejvíce „odvahy“ má AXA penzijní fond (akcie tvoří zhruba dvě procenta).

Sektor penzijních fondů podle zprávy České národní banky disponuje omezeným kapitálovým polštářem a v případě turbulencí na finančních trzích by akcionáři museli dodat nový kapitál. Kromě připisovaného zhodnocení bychom při výběru penzijního fondu měli zvážit i jeho kapitálovou sílu.

Události roku 2010 ve světě fondů

Allianz penzijní fond i za rok 2010 připisuje nadprůměrný zisk. Je jediným penzijním fondem, který v každém roce připsal klientům nejméně tři procenta. AEGON Penzijní fond poprvé dosáhl kladného hospodářského výsledku, aby fond nepřipsal nižší zhodnocení než dvě procenta, akcionář opět přistoupil k dotaci. ING Penzijní fond v roce 2009 odprodal všechny akcie a realizoval vysokou ztrátu. V roce 2010 se již vrátil ke standardnímu výsledku. Podobná situace byla i u Penzijního fondu Komerční banky. Penzijní fond České spořitelny v roce 2009 odepsal významnou část budoucích nákladů. Stejná operace neproběhla v roce 2010, zisk je tak vyšší.

Kritéria srovnání

Rozdíly mezi fondy se nesnižují, a proto neplatí, že nezáleží na tom, u koho si penzijní připojištění sjednáme. Vyplatí se proto penzijní fondy před uzavřením nové smlouvy důsledně porovnávat, případně přejít k jinému fondu, pokud ten náš vykazuje dlouhodobě podprůměrné výsledky.

Penzijní fondy hodnotíme podle:

Kapitálové přiměřenosti: celková aktiva vůči celkovým prostředkům účastníků, které jsou očištěny od nákladů příštích období. Nákladovosti: celkových nákladů vůči průměrným prostředkům účastníků uplynulého roku. Nákladů příštích období: největší položkou jsou neumořené, avšak již vyplacené provize. Historických výnosů. Nabídky služeb: zvýhodněné doplňkové produkty, on-line služby atd.

Kapitálová přiměřenost

Kapitálová přiměřenost hodnotí výši volného kapitálu penzijního fondu ve vztahu k prostředkům účastníků. Kapitálová přiměřenost poměřuje kapitál vůči rizikově váženým aktivům. Je to schopnost pokrýt kapitálem potenciální budoucí ztráty.

Pokud portfolio fondu vykazuje nízkou rizikovost, potom i s nízkým kapitálem lze mít vysokou kapitálovou přiměřenost. Fondy vykazují kapitálovou přiměřenost podle této metodiky ČNB. Mezi kapitálově nejsilnější fondy patří Allianz PF, mezi nejméně kapitálově vybavené Aegon PF. Penzijní fondy – kapitálová přiměřenost Nákladovost

S relativně nejnižšími náklady hospodaří Allianz PF, dále Penzijní fond Komerční banky a AXA PF. Nejvyšší náklady má Aegon PF, což je dáno relativně malou velikostí tohoto fondu. Penzijní fondy – nákladovost

Náklady příštích období

Náklady příštích období tvoří v převážné míře časově rozlišená provize. Počet let, po které penzijní fondy provize časově rozlišují a rozpouštějí tyto náklady do ročního výsledku, se pohybuje v průměru okolo 5–6 let. Nesplacené náklady budou muset být jednou uhrazeny, což bude mít vliv na výnos připisovaný účastníkům. Z pohledu nákladového zatížení vychází nejlépe PF České spořitelny, nejvíce je nesplacenými náklady zatížen Aegon PF.

Historické výnosy

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nicméně pohled do minulosti dává obrázek o tom, jak se jednotlivým fondům daří investiční strategie. Za posledních deset let nejlépe dopadl Allianz PF, nejhůře je na tom ČSOB PF Stabilita.

Penzijní fond 1 rok 5 let 10 let

Aegon PF 2,11 % n. a. n. a. Allianz PF 3 % 3 % 3,3 % PF České spořitelny 2,34 % 2 % 2,9 % ČSOB PF Progres 1,04 % 1,4 % 3,2 % ČSOB PF Stabilita 1,5 % 1,6 % 2,6 % Generali PF 2,1 % 2,9 % 3,3 % ING PF 2,14 % 1,7 % 2,9 % AXA PF 1,47 % 1,6 % 2,7 % PF České pojišťovny 2 % 1,8 % 2,8 % PF Komerční banky 2,23 % 1,7 % 3,0 %

Nabídka služeb

Penzijní fondy nabízejí celou řadu více či méně důležitých doplňkových služeb. Za nejužitečnější považujeme doplňkové produkty se zvýhodněnými podmínkami. V této kategorii nejlépe hodnotíme PF České spořitelny (cenově výhodné Komplexní pojištění osob, široká dostupnost atd.), Penzijní fond Komerční banky (karta s vratkou na účet u penzijního fondu, Sphere a relax program, on-line služby pro firemní klientelu atd.) a AXA PF (kreditní karta s vratkou na účet u penzijního fondu, asistenční služby, on-line služby atd.).

Vítězové

Allianz PF: nejvyšší kapitálová přiměřenost, nejnižší náklady, na krátkém i dlouhodobém časovém horizontu připisuje nejvyšší zhodnocení.

PF České spořitelny: nejméně zatížený neuhrazenými náklady, připisuje nadprůměrná zhodnocení, patří k největším fondům v ČR se širokou dostupností, svým klientům nabízí pro některé případy cenově výhodné Komplexní pojištění osob.

Dušan Šídlo Autor je analytik společnosti Partners, odborník na pojišťovnictví, publicista a komentátor.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání