Úvod » Aktuality » Rok 2012 » Ženy doplatí na zrovnoprávnění s muži. Zdraží se jim životní pojistky

Ženy doplatí na zrovnoprávnění s muži. Zdraží se jim životní pojistky

 14. 03. 2012, 09:26

Od prosince si budou ženy s muži rovny. I když tentokrát to pro ně moc dobrá zpráva není. Pojišťovny totiž přestanou ženy zvýhodňovat u některých produktů životního pojištění. Budou nuceny sjednotit ceny pojistného pro obě pohlaví a ženy tak budou za pojistky platit víc než dosud.

Rozdílné sazby, které nyní pojišťovny ke stanovení výše pojistného pro ženy a pro muže využívají, vycházejí z individuálních specifik.

„Muži a ženy se v některých ohledech zásadně odlišují, například v případě úmrtnosti. Muži umírají v průměru dříve, to znamená, že v nižším věku zemře více mužů. U většiny produktů životního pojištění je tak pojistné mužů vyšší než pojistné žen,“ vysvětluje Marek Zeman z Axa pojišťovny.

„Pravděpodobnost úmrtí je u muže ve věkovém intervalu 18 – 75 let v průměru 2,4krát vyšší než u ženy. Například 26letý muž má pravděpodobnost, že se nedožije 27. narozenin, vyšší dokonce 3,7násobně, než stejně stará žena,“ upřesňuje Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny.

Za sjednocení cen pojistného „může“ Soudní dvůr EU

Příčinou sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy je takzvaná směrnice o rovném zacházení s muži a ženami. „Na tu byla až do března 2011 pojistnému trhu udělena výjimka. Soudní dvůr Evropské unie vydal nařízení, které pojišťovnám ukládá od 21. prosince 2012 vyjmutí parametru pohlavní identity z kritérií pro výpočet pojistného. Fakt, zda je pojištěným muž, nebo žena nesmí již od tohoto data pojišťovna brát v potaz coby rizikový faktor,“ doplňuje Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Sjednocení sazeb se týká všech třiceti zemí evropského hospodářského prostoru. Česká republika tak podle Síkory nemá jinou možnost, než se stejně jako zbytek Evropy podle příslušné směrnice zachovat.

„Na úpravu zákona o pojistné smlouvě, kterou je v souvislosti s nařízením Soudního dvora EU nutno provést, bude dohlížet Česká národní banka, která bude bedlivě sledovat, zda se pojišťovny chovají podle zákona,“ upozorňuje Síkora.

Rozdíly v ceně pojištění dosahují desítek procent

Sjednocení cen pojistného se dotkne především pojištění, která obsahují úmrtnost a nemocnost. Jde tedy o všechny produkty životního, úrazového a nemocenského pojištění.

Největší rozdíly v cenách pojištění nyní pojišťovny evidují u rizik, která mají statisticky nejvýznamnější rozdíly mezi pohlavími. Jsou to především rizika smrti, invalidity či závažných onemocnění.

„Výše pojistného se liší podle rizika, například pojištění velmi vážných onemocnění je u 30letého muže na rozdíl od stejně staré ženy dražší o 38 procent. U 50letého muže je již dražší o 53 procent,“ doplňuje Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny.

„V případě pojištění pro případ smrti mohou rozdíly v ceně pojištění pro muže a ženu činit i více než 100 procent,“ uvádí Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Pojišťovny se na změny teprve chystají

Žádná z oslovených pojišťoven se zatím přesně nevyjádřila, jakým směrem se bude ubírat – zdraží pojistky ženám, či je zlevní mužům, nebo snad připraví nové produkty s unisex sazbou?

Nejpravděpodobnější variantou však stále zůstává varianta zdražení pojistek ženám. „V některých případech, například u úrazového pojištění, se pojistné nezmění. V některých ovšem může být nárůst i v řádu desítek procent,“ upozorňuje Marek Zeman z Axa pojišťovny.

Jedno je však (zatím) jisté – pokud si ženy do 21. prosince 2012 sjednají pojištění za stávajících podmínek, změna v cenách pojištění se jich nedotkne. „Až do data 21. prosince 2012 bude pojištění sjednáváno podle stávající metodiky. Sazby, jež nebudou brát na pohlaví pojištěnce ohled, se budou týkat až smluv uzavřených po tomto termínu. Ženy s již uzavřeným pojištěním před tímto datem nemusí mít obavy, že by smlouvám hrozily nějaké retroaktivní kroky a zásahy zvenčí,“ ujišťuje Tomáš Síkora.

Zdroj: http://finance­.idnes.cz


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání