Úvod » Aktuality » Rok 2013 » Průkaz energetické náročnosti budovy je povinným dokumentem předkládaným při uzavírání kupní či nájemní smlouvy

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinným dokumentem předkládaným při uzavírání kupní či nájemní smlouvy

 31. 01. 2013, 17:51

Prodáváte či pronajímáte budovu větší než 50 m2? Čtěte!

S účinností od 1. ledna 2013 jsou vlastníci budov nebo společenství vlastníků jednotek povinni při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy:

  1. zajistit zpracování průkazu;
  2. zajistit uvedení ukazatelů z průkazu v informačních a reklamních materiálech týkajících se budovy,
  3. předložit průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) kupujícímu před uzavřením smlouvy o prodeji budovy nebo nájemci před uzavřením smlouvy o nájmu budovy,
  4. předat průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy o prodeji budovy nebo nájemci při podpisu smlouvy o nájmu budovy.

Obdobné povinnosti platí při prodeji jednotky (bytu, nebytového prostoru, rozestavěného bytu nebo rozestavěného nebytového prostoru jako vymezené části domu ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.). Pokud vlastníkovi jednotky nebyl ze strany společenství vlastníků jednotek předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

S účinností od 1. ledna 2016 platí výše popsané povinnosti vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek též při pronájmu ucelené části budovy. Od stejného data pak obdobné povinnosti platí při pronájmu jednotky.

Výše uvedené povinnosti se nicméně nevztahují na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, na stavby pro rodinnou rekreaci či na průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok atd. Za porušení výše uvedených povinností hrozí pokuta v rozmezí 50.000 Kč až 200.000 Kč.

Podrobnější info, zde.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání