Úvod » Aktuality » Rok 2014 » Víte, že desítkám tisíc lidí hrozí, že jednou nedostanou důchod?

Víte, že desítkám tisíc lidí hrozí, že jednou nedostanou důchod?

 08. 07. 2014, 14:44

Části české populace v příštích letech hrozí, že nesplní podmínku 35leté doby sociálního pojištění potřebnou pro získání starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně závažné téma, které se jednou bude týkat opravdu nás všech, rozhodli jsme se mu věnovat i v následujícím článku.

Odhadem by se tato situace mohla v příštích letech dotknout desítek tisíc lidí. Větší pravděpodobnost nesplnění podmínky požadované doby pojištění nastane podle odhadů spíše u žen, což vyplývá ze studie Jiřího Šatavy a Štěpána Jurajdy „Budete mít nárok na důchod“ z centra Idea – Cerge-EI Národohospodářského ústavu.

V ČR Česká správa sociálního zabezpečení sama neupozorňuje a bez vyžádání neinformuje budoucí důchodce o očekávatelné výši jejich penze, ani o tom, že by jejich důchod mohl být pro nesplnění zákonných podmínek v ohrožení. Většina lidí tak má jen tušení, jaká penze na ně čeká. O tom, kolik mají vlastně odpracováno let, mají Češi ještě větší nejasnosti. Řada lidí by tak mohla být v době, kdy by chtěla odejít do penze, velmi nepříjemně překvapena.

Problém spočívá v tom, že pro nárok na starobní důchod je dnes nutné splnit podmínku dosažení důchodového věku, který se postupně prodlužuje, a být potřebnou dobu důchodově pojištěn. Po roce 2018 bude nutné pro získání důchodu být důchodově pojištěn alespoň 35 let.

Donedávna měl prakticky každý, kdo odcházel do penze, odpracováno kolem 40 let. Dnešní pracovní kariéry jsou ale často přerušovány dlouhodobými pobyty v zahraničí, prodlouženým pobytem mimo trh práce po rodičovské dovolené atd.

Automaticky se tak spoléhat, že prodlužující se věk odchodu do důchodu bude sám stačit, se může ukázat jako chyba. Podle nových předpisů se do doby penzijního pojištění přestává započítávat po roce 2009 například období studia. Komu se nezdaří, tomu vznikne nárok na důchod až při dosažení věku o 5 let vyššího, než je standardní věk odchodu do penze, ale s podmínkou, že celkově musí mít alespoň 20 let pojištění. Do doby pojištění se započítává doba zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, část rodičovské dovolené, část období nezaměstnanosti a do roku 2009 v omezené míře období studia.

Hrozbu nesplnění doby potřebné pro pojištění je možné eliminovat dobrovolnou účastí v systému sociálního pojištění pomocí platby 1 817 Kč měsíčně po dobu 15 let. Jednotlivci tak mohou nastřádat potřebnou dobu pojištění i v případě, že nejsou dlouhodobě zaměstnáni nebo nejsou samostatně výdělečně činní. Jenže většina o tom ani neví.

U některých jedinců se přitom může jednat o extrémně výnosnou investici. Výše zmíněná studie centra Idea – Cerge-EI Národohospodářského ústavu uvádí příklad 59leté ženy se dvěma vychovanými dětmi, která je dlouhodobě nezaměstnaná, za rok dosáhne důchodového věku, ale její doba pojištění je o pouhý jeden rok kratší než potřebná doba pojištění. Pokud během následujícího roku tato žena nebude dobrovolně měsíčně posílat 1 817 Kč pojistného, pak dostane starobní důchod až o 8 let později. Přitom za zaplacení dobrovolného pojistného ve výši pouhých 21 804 Kč během následujícího roku by jí tak zajistilo 8 let starobního důchodu, který by jinak nezískala. To u průměrného důchodce odpovídá více než 1 mil. Kč. Dobrovolné důchodové pojištění však využívá pouze kolem 6 tis. lidí.

Pokud se chcete poradit s našimi zkušenými spolupracovníky o této problematice, obraťte se prosím na tel. 242 441 433 nebo napište na adresu penze@absolutin­.cz.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání