Úvod » O nás » Hodnoty, poslání a vize

Hodnoty, poslání a vize

Společnost ABSOLUT-IN chce být dlouhodobým a spolehlivým partnerem svým klientům a přistupovat k nim individuálně na základě vnímání a respektování jejich potřeb.

Inteligentní poradenství

Společnost ABSOLUT-IN je zastáncem koncepce inteligentního poradenství, které vyjadřuje poslání společnosti ve světě poradenských služeb, její vize do budoucnosti a hodnoty, které uznává a řídí se jimi.

Poslání společnosti

 • Být klientům spolehlivým partnerem při řešení jejich životních a podnikatelských plánů a aktivit.
 • S předstihem vyhledávat nové příležitosti a využívat je ve prospěch klientů.
 • Svým spolupracovníkům a partnerům poskytovat dlouhodobě silné zázemí, prohlubovat vzájemnou důvěru a vytvářet co nejlepší podmínky pro spolupráci.
 • Přinášet novou, moderní formu poskytování poradenských služeb na základě individuálních potřeb a odbornosti.

Vize

 • Vytvářet firemní prostředí pro rozvoj obchodních aktivit s důrazem na efektivní řešení klientských potřeb.
 • Na základě důvěry a vzájemného respektu budovat korektní a dlouhodobé obchodní vztahy.
 • Rozvíjet odbornost a vnímavost směrem ke klientům.

Hodnoty

 • řídíme se potřebami klientů
 • odbornost, odpovědnost, důvěra
 • vnímavost a nacházení řešení
 • respektování individualit
 • komplexní poradenství
 • korektnost

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání