Úvod » Reference

Reference

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. je nejstarší soukromou vysokou školou v České republice. Klientům nabízí možnost studovat v bakalářských a magisterských programech ekonomické a finanční obory (management, bankovnictví, právo apod.) nejen v Praze, ale v rámci konzultačních střediscích po celé zemi. Každoročně otevírá jak prezenční, tak kombinovanou formu studia.

Společnost ABSOLUT-IN zajišťuje a spravuje ve spolupráci se svými obchodními partnery, předními pojistiteli, pojištění majetku BIVŠ a také partnerského Soukromého gymnázia COGNOS Praha, s.r.o. Ceníme si ochotného a efektivního řešení našich potřeb v oblasti pojišťovacích služeb a také pomoci a koordinace při řešení likvidace pojistných událostí. Služby společnosti ABSOLUT-IN doporučujeme všem ostatním školským zařízením i jiným podnikatelským subjektům.

Dr. Miroslav Doležal, generální ředitel a předseda představenstva

Pawlica, s.r.o.

PAWLICA, s.r.o. je generálním dodavatelem technologických celků pro příjem, sušení, čištění a skladování zrnin. V oboru posklizňového ošetřování zrnin hraje vedoucí úlohu.

S firmou ABSOLUT-IN spolupracujeme v oblasti firemních i soukromých pojištění. Vážíme si ochoty, spolehlivosti a diskrétnosti, které se nám dostává při vyřizování pojišťovacích záležitostí.

Ing. Petr Pawlica, MBA, marketingový manažer

HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.

HÁJEK ZRZAVECKÝ (HZ) je nezávislá česká advokátní kancelář, která se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb středním a velkým korporacím, a to českým i zahraničním. Stěžejní oblastí činnosti HZ je obchodní právo, především pak fúze a akvizice (včetně fúzí přeshraničních), korporační právo, restrukturalizace, corporate governance a obchodní závazkové právo. HZ disponuje rovněž zkušenými odborníky z oblasti trestního práva (zejména ve věcech hospodářských trestných činů), pracovního práva, práva nemovitostí, veřejných zakázek nebo v zastupování v soudních či rozhodčích řízeních. Nad rámec obecné specializace na obchodní právo (korporační právo a M&A) se HZ zaměřuje na další čtyři klíčové oblasti: potravinářské právo, farmaceutické právo, franchising & outsourcing a insolvenci.

HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby s úzkou provázaností na další související služby založené na dlouholeté a prověřené spolupráci s ceněnými odborníky v daných oblastech, mezi které patří i společnost ABSOLUT-IN. V rámci společných projektů využíváme jejích služeb a konzultací jak v oblasti pojišťovací, tak i v oblasti finančních trhů.

Martin Hájek, partner HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.

CZECH-IN, s.r.o.

CZECH-IN, s.r.o. je česko-belgická společnost zabývající se organizací kongresů, konferencí a společenských akcí.

Se společností ABSOLUT-IN spolupracujeme již řadu let a jsme s jejími službami v oblasti sjednávání různých druhů pojištění absolutně spokojeni.

Tomáš Maxa, Director of Operations

Goodyear Dunlop Tires Czech, s.r.o.

Goodyear Dunlop Tires Czech, s.r.o. je jedním z největších světových výrobců pneumatik. Vyvíjí, vyrábí a prodává pneumatiky pro automobily, užitková vozidla a motocykly.

Medtronic Czechia, s.r.o.

Medtronic Czechia, s.r.o. je vedoucí společnost v oblasti lékařských technologií s celosvětovou působností. Zaměřuje se především na produkty, které mají potenciálně největší dosah na lidi.

Accenture Services, s.r.o.

Accenture Services, s.r.o. je globální společnost zabývající se manažerským poradenstvím, technologickými službami a outsourcingem. V rámci svého zaměření na inovace společnost Accenture spolupracuje s klienty, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými podniky.

Carrot Euro, s.r.o.

Carrot Euro, s.r.o. je rentalová společnost zabývající se návrhem a komplexním řešením v oblasti problematiky náhradních dodávek elektrické energie, tepla, klimatizace a mobilního osvětlení, s působností na celém území ČR a SR.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání