Úvod » Slovník pojmů » Finanční rezerva

Pojem "Finanční rezerva"

Finanční rezerva je objem peněz, který vytváří subjekt za účelem krytí pozdějších ztrát nebo krytí výpadku příjmu.

Pravidelný příjem je pro většinu pracujících věcí příjemnou a hlavně nepostradatelnou. Hradí z něj své náklady, spoří a realizují své přání. Co se však stane v situaci, kdy dojde k nečekané negativní události, která příjem sníží či zcela zruší? Takových událostí je celá řada – pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, náhlá selhání nepostradatelného majetku, smrt živitele rodiny a další.

Cílem programu tvorby finanční rezervy je takové nastavení a využívání finančních produktů, které snižují nebo zcela nulují negativní důsledky nečekaných událostí, které mohou nastat v průběhu života.

Finanční rezerva větší

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání