Úvod » Slovník pojmů » Havarijní pojištění

Pojem "Havarijní pojištění"

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění (tj. nevyžadované ze zákona) sloužící k ochraně vlastního vozidla či jeho částí, včetně zvláštní výbavy, pro případ jeho poškození, zničení či odcizení.

Toto pojištění může pokrývat rizika havárie, živelné pohromy, požáru, odcizení nebo vandalismu. Pojištění lze rovněž rozšířit o pojištění skel, zavazadel, právní ochrany, úrazu přepravovaných osob nebo nákladů na pronajmutí náhradního vozidla.

K pojištění obvykle patří různé asistenční služby v případě havárie, případně technické poruše vozidla

Flotilová smlouva slouží k pojištění většího počtu vozidel.


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání