Úvod » Slovník pojmů » Státní příspěvek

Pojem "Státní příspěvek"

Státní příspěvek je speciálně zaměřená státní podpora, která je vyplácena po splnění určitých podmínek. V současné době se v ČR dá získat státní podpora pro penzijní připojištění (zvýhodnění tohoto produktu se odvíjí od podpory vlastního penzijního připojištění) nebo i státní podpora stavebního spoření.

Státní podpora stavebního spoření

Výše státního příspěvku ze stavebního spoření závisí na výši úložky zaplacené v daném kalendářním roce. Státní příspěvek je stanoven ve výši 15 % z ročního vkladu, přičemž maximální výše ročního státního příspěvku činí 3 000 Kč (při ročním vkladu 20 000 Kč).

Penzijní připojištění

Výše státního příspěvku u penzijního připojištění závisí na výši měsíční platby účastníka a je stanovena takto:

Výše příspěvku účastníka (v Kč) Výše státního příspěvku (v Kč)
100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč
300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se pro účely státního příspěvku nezapočítává!

Celkový efekt

V případě maximálního využití státních příspěvků a daňových úlev lze získat:

  1. roční státní příspěvek 4 800 Kč
  2. roční úsporu na daních ve výši 48 600 Kč

Výskyt pojmuAž 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání