Úvod » Slovník pojmů » Time management

Pojem "Time management"

Time management je sada technik a nástrojů zaměřená se na efektivní nakládání s časem. Principem je snaha o nejlepší využití času a maximalizaci užitku z něho.

1. generace – „co“

Time management 1. generace řeší základní problém člověk a řešeného úkolu. Úkoly je třeba nějakým způsobem popsat. Intuitivním příkladem jsou „žluté nálepky“ nebo seznam věcí na nákup. Smyslem těchto pomůcek je samotná definice úkolů, jejich vzájemné oddělení. Taková definice zároveň slouží k eliminaci úkolů nepotřebných.

2. generace – „kdy a jak“

Ve 2. generaci do systému přichází pojem času, tedy kdy musí být úkol vykonán a jak dlouhou dobu zabere. Tyto funkce jsou dnes řešeny pomocí diářů, organizérů apod.

3. generace – „priority“

Ve 3. generaci se úkolům přiřazují priority. Výhodou je to, že činnosti jsou přesně popsané co do trvání, aktéři mají role v týmu a vše je dobře naplánováno. Nevýhodou je příliš malá flexibilita, protože se lidé mohou cítit plánem omezování. Může tím docházat i k pocitu zahlcení a stresu. Proto bývají někdy složité nástroje moderní doby manažery zavrhovány a dochází k regresi zpět k diářům z 2. generace.

4. generace – „člověk“

Poslední generace využívá moderních metod koncentrovaných na člověka, které vycházejí z psychologických poznatků. Plánování je oproti 3. generaci relaxovanější, například s týdenní granularitou; bere ohled na role a priority a teprve podle toho stanovuje úkoly. Je propracováno množství technik stanovení priorit, které opět počítají s vlastnostmi člověka odlišnými od vlastností stroje.


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání