Úvod » Slovník pojmů » Pojištění přerušení provozu

Pojem "Pojištění přerušení provozu"

Úspěšný rozvoj podnikání mohou narušit nepředvídané události, které mají na následek poškození či zničení firemního majetku a finanční ztráty. Ztrátou je nejen vlastní škoda na majetku, ale také ušlý zisk a náklady, které vzniknou v důsledku nemožnosti vyrábět či provozovat podnikatelskou činnost.

Pojištění přerušení provozu lze doporučit tedy zejména tam, kde je obnovení provozu či výroby obtížné a zdlouhavé.


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání