Úvod » Slovník pojmů » Živelní rizika

Pojem "Živelní rizika"

Živelní rizika jsou rizika, která nemůžete ovlivnit, protože jsou způsobena živly. Lze se proti nim jen pojistit správným výběrem pojištění. Zpravidla platí, že čím více živelních rizik má pojistka krýt, tím dražší je pojistné.

Zde jsou některá z možných živelních rizik:

 • požár
 • vichřice
 • výbuch
 • krupobití
 • přímý úder blesku
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • nepřímý úder blesku
 • pád stromu
 • pád letadla
 • povodeň
 • náraz vozidla
 • záplava
 • zemětřesení
 • voda vytékající z potrubí
 • lavina
 • lom (u potrubí)
 • sesuv půdy
 • mráz (u potrubí)
 • voda vystupující z vyústění kanalizace v domě

Výskyt pojmuAž 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání