Úvod » Slovník pojmů » Stárnoucí populace

Pojem "Stárnoucí populace"

Stárnutí populace je současný demografický fenomén ve vyspělých zemích projevující se relativním úbytkem mladší populace a jejím nahrazením populací starší. Pro státní ekonomiku to znamená zátěž na státní důchodový systém.

V současnosti vyplácí stát důchodcům důchody z toho, co průběžně vybere od pracující populace na sociálním pojištění. Tento princip funguje, když příspěvky těch, kteří do systému platí, stačí na výplatu těm, kteří ze systému čerpají, tzn. důchodcům. Důchodový systém České republiky stojí před problémem stárnutí populace – snižuje se počet aktivních výdělečně činných lidí a vzrůstá počet lidí pobírajících důchod.

Předpověď stárnutí populace pro Českou republiku

Podíl věkových skupin na celkové populaci (%)
Rok Věk
  0–14 15–64 65+
1991 20,6 66,7 12,7
1995 18,3 68,4 13,3
2000 16,2 69,9 13,9
2005 14,5 71,4 14,1
2010 13,6 70,9 15,5
2020 13,7 66,0 20,3
2030 12,6 64,5 22,9
2040 12,2 60,9 26,9
2050 12,4 56,3 31,3

Demografická kalkulačka

Pokud Vás zajímá více o demografickém vývoji nejen v ČR, ale i ve světě, podívejte se na populační kalkulačku.

Výskyt pojmuAž 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání