Úvod » Slovník pojmů » OSVČ

Pojem "OSVČ"

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je podle zákona osoba, která dosáhla věku alespoň 15 let, ukončila povinnou školní docházku a vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo při ní spolupracuje.

Na rozdíl od zaměstnance v zaměstnaneckém poměru se o daňové odvody z jejího podnikání nestará zaměstnavatel, OSVČ si tyto náležitosti musí zařídit sama.

OSVČ má za určitých podmínek povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (daňové přiznání, DAP), kde může mít nárok na určité daňové úlevy.


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání