Úvod » Slovník pojmů » Obmyšlená osoba

Pojem "Obmyšlená osoba"

Obmyšlená osoba je taková osoba (nebo skupina osob), která je jiná než pojištěný a které vznikne v případě vzniku pojistné události právo na pojistné plnění. Často se jedná o ty osoby, kterým vzniká nárok v případě smrti pojištěného.

Pokud není taková osoba určena nebo pokud jí nevzniká právo na plnění, specifikuje oprávněné osoby zákon.

Výskyt pojmuAž 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání