Úvod » Služby » Benefity » Cafeteria systém

Cafeteria systém

Čerpání benefitu pomocí cafeteria systémů je stále oblíbenější. Jako firma si určíte rozsah prostředků, které chcete na zaměstnanecké výhody použít, a my připravíme cafeteria systém podle vašich požadavků. Pro Vaše zaměstnance nabízíme výběr ze stovek benefitů z různých oblastí (sport, kultura, dovolená, vzdělání, zdravotní péče, nakupování apod.).

Co je cafeteria systém ?

Cafeteria systém je systém odměňování pracovníků (benefitů, zaměstnaneckých výhod), u kterého si může zaměstnanec vybrat konkrétní benefit podle svého uvážení. Většina zaměstnanců se rozhoduje podle svých sociálních, zájmových, či jiných preferencí.

Cafeteria systém se dá přirovnat k bufetu (angl. cafeteria), u kterého si každý bere jídlo podle svého uvážení, ale v rámci daného rozpočtového omezení. Výhody cafeteria systému oproti plošnému zavedení konkrétního mixu benefitů jsou hlavně v optimalizaci užívání benefitů zaměstnanci (každý si bere v daném limitu to, co mu vyhovuje a maximalizuje svůj užitek).

Zaměstnanci obvykle čerpají benefity formou poukázek nebo efektivnějších on-line systémů. Benefity se dají využít např. v těchto oblastech:

 • sport
 • vzdělávání
 • kultura
 • zdravotní péče
 • nakupování ve vybraných obchodních řetězcích
 • cestování

Proč zavést cafeteria systém ?

Jako zaměstnavatel neodvádíte zdravotní a sociální pojištění. Svým zaměstnancům nabízíte možnost výběru z řady benefitů a hlavně nabízíte silný motivační a stabilizační prvek.on-line systému správy benefitů, kde se dají průběžně zjišťovat stavy využití benefitů, platíte skutečně jen za využité benefity. U poukázkových systémů odměňování zaměstnanců toto bohužel neplatí.

Mezi zaměstnanci jsou tyto cafeteria systémy populární, zvyšují prestiž zaměstnavatele v očích stávajících i potenciálních zaměstnanců.

Výhody pro zaměstnavatele

 • zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojištění
 • kumulace finančních prostředků k další motivaci zaměstnanců
 • optimální využití – využívají se jen benefity, po kterých je poptávka
 • administrativní nenáročnost + průběžný přehled o čerpání
 • flexibilita systému
 • motivující prvek pro zaměstnance
 • efekt množstevní slevy

Výhody pro zaměstnance

 • daňové výhody, zaměstnanec neodvádí zdravotní a sociální pojištění
 • možnost vlastní volby benefitu
 • možnosti čerpání kdekoliv, není nutné využívání u smluvních partnerů
 • jednoduché a pohodlné čerpání, a to pro všechny typy podniků

Výhody poukázkového systému

 • jednoduchý, pro všechny srozumitelný
 • technicky nenáročný
 • široká síť smluvních partnerů

Výhody on-line systému

 • platí se pouze skutečně čerpané benefity
 • pohodlné čerpání
 • schopnost pokrýt všechny oblasti benefitů „pod jednou střechou“
 • neomezená síť poskytovatelů
 • on-line přehled
 • bezpečný a jednoduchý systém

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Benefity, kontaktujte nás:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: david.sybol@ab­solutin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání