Úvod » Služby » Benefity » Krátkodobý motivační program

Krátkodobý motivační program

Potřebujete motivovat své zaměstnance k vyšším výkonům? Krátkodobý motivační program pomůže udržet motivaci zaměstnanců k plnění výkonu nebo k setrvání zaměstnance ve firmě.

Jak funguje krátkodobý motivační program?

Díky nastavení produktu rozhoduje o podmínkách plnění ve prospěch zaměstnance samotná firma, využívají se zde jisté typy životního pojištění.

Daňový režim je stejný jako mzdy, ale tento nevýhodný daňový režim je kompenzován možností zaměstnavatele disponovat naspořenou částkou až do doby výplaty plnění.

Pokud v roce výplaty plnění přesáhne u zaměstnance vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojistné stanovenou hranici (výši 48-násobku průměrné mzdy, aktuálně cca 1 mil. Kč), částka, která bude přesahovat stanovený limit, nebude těmto odvodům podléhat.

Příklad odměny v motivačním programu

Manažer má roční mzdu 1 mil. Kč a v tomto roce dojde k plnění z motivačního programu s částkou k výplatě 1 mil. Kč.

V tomto případě nebude manažer platit sociální a zdravotní pojistné z částky přesahující stanovený limit (úspora 125 000 Kč).


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Benefity, kontaktujte nás:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: benefity@abso­lutin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání