Úvod » Služby » Benefity » Příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele

Benefit Life & Pension příspěvek zaměstnavatele je oblíbený benefit, který využívá příspěvky zaměstnavatele na finanční produkty z oblasti životního pojištění a penzijního připojištění . Velmi výhodné u tohoto benefitu je nulové daňové zatížení.

Naše služby

Využití našeho programu zaměstnaneckých výhod Life&Pension poskytne:

  • zpracování analýzy situace firmy z hlediska zaměstnaneckých výhod
  • výběr vhodných finančních institucí a finančních prostředků
  • zajištění veškeré administrativy související s realizací programu
  • zajištění informačního a administrativního procesu pro zaměstnance

Efekt pro zaměstnavatele

  1. Příspěvky zaměstnavatele se zahrnují do nákladů.
  2. Příspěvky nepodléhají odvodům na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance (34 %).

Od roku 2008 může zaměstnavatel přispívat na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance v součtu maximálně 24 000 Kč ročně, pokud chce tyto příspěvky zahrnout do nákladů. Konkrétní výši příspěvku si stanovuje zaměstnavatel.

Další výhodou pro zaměstnavatele je skutečnost, že z příspěvku neplatí zaměstnavatel zdravotní pojištění ani sociální pojištění, na rozdíl od navýšení hrubé mzdy. Dojde tak k dalším úsporám ve výši 34 % z příspěvku.

Úspora až 8 160 Kč za každého zaměstnance!

Příklad výpočtu úspory u příspěvku zaměstnavatele

Hrubý příjem zaměstnance 20 000 Kč (zaměstnavatel – daň 19 %, odvody 34 %)

  Navýšení hrubé mzdy Příspěvek zaměstnavatele
Částka navýšení 2 000 Kč 2 000 Kč
Měsíční náklady zaměstnavatele spojené s navýšením
Zdravotní a sociální pojištění 680 Kč 0 Kč
Celkové náklady 2 680 Kč 2 000 Kč
Roční úspora na 1 zaměstnance 8 160 Kč
Roční úspora na 100 zaměstnanců 816 000 Kč

Efekt pro zaměstnance

  1. Finanční prostředky jdou přímo na účet finanční instituce – efektivní cesta k zajištění budoucnosti (rezerva na mimořádné výdaje a penzi).
  2. Příspěvky nepodléhají zdanění (15 % ze super hrubé mzdy) ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance (11 %).

Často nepodmíněná nebo jen nízko nastavená minimální částka ze strany zaměstnavatele, nutná k získání příspěvku, dělá výše uvedené finančních produkty ještě atraktivnější. Zaměstnanec sám spoří, ale často za něj vyšší částku spoří někdo jiný – zaměstnavatel.

Na rozdíl od navýšení v podobě zvýšení hrubé mzdy, nepodléhají příspěvky zdanění, odvodům na zdravotní a sociální pojištění ze strany zaměstnance. Celkově sjednaná výše příspěvku je v dané výši připsána zaměstnanci na zvolený finanční produkt.

Úspora až 7 680 Kč pro každého zaměstnance!

Příklad výpočtu úspory u příspěvku zaměstnavatele pro zaměstnance

Předpokládáme hrubý měsíční příjem zaměstnance 20 000 Kč.

Měsíční navýšení Mzda Příspěvek zaměstnavatele
„hrubého příjmu“ 2 000 Kč 2 000 Kč
– sociální a zdravotní pojištění –220 Kč 0 Kč
– daně z příjmu fyzických osob –420 Kč 0 Kč
Navíc pro zaměstnance měsíčně 640 Kč
Navíc pro zaměstnance ročně 7 680 Kč  

Celkový efekt

Celková úspora z příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění , životní pojištění činí 34 % na straně zaměstnavatele a 32 % na straně zaměstnance = celková úspora tak činí 66 %.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Benefity, kontaktujte nás:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: benefity@abso­lutin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání