Úvod » Služby » Benefity » Skupinové rizikové pojištění

Skupinové rizikové pojištění

Tento typ pojištění nabízí krytí řady rizik pro všechny či vybrané zaměstnance společnosti. Zaměstnanec je pak zajištěn jak při plnění pracovních úkolů (např. služební cesty), tak i v osobním životě (využití např. při zajištění hypotéky). Kromě rizika smrti je možné pokrýt rizika invalidity, nemoci, úrazu a mnohá další.

Proč skupinové pojištění?

Výhodou skupinového pojištění je výrazně nižší pojistné, než u srovnatelné individuální smlouvy. Další výhodou je velmi zjednodušené zkoumání zdravotního stavu, případně se zdravotní stav nezkoumá vůbec.

Zaměstnanci tímto způsobem jednoduše získají levné krytí rizik spojených s životem a zdravím.

Výše pojistné částky může být v určitých kategoriích vázána na mzdu zaměstnance (např. dvojnásobek roční mzdy).

Daňový režim je stejný jako u mzdy. Tento nevýhodný daňový režim je kompenzován výrazně nižší cenou pojištění oproti individuálnímu řešení.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Benefity, kontaktujte nás:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: benefity@abso­lutin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání