Úvod » Služby » Dotace

Absolut Dotace – dotace EU, státní podpory

Komplexní služba Absolut Dotace poskytuje poradenství ve všech oblastech, kde je možné čerpat finance z externích zdrojů. Nejsložitější procesy probíhají při získávání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a státních dotačních programů. Poradenství Absolut Dotace pokrývá i možnosti využití podpory státu ve formě příspěvků nebo daňových úlev na vybrané finanční produkty.

Poradenství při čerpání z fondů

Služba Absolut Dotace poskytuje školení v problematice čerpání z fondů a provede vás vypracováním Vašeho podnikatelského záměru od zhodnocení jeho kvality přes vyplnění všech potřebných dokumentů a vypracování analýz až k monitorování správného čerpání poskytnutého grantu, ať již z evropských nebo státních fondů. Podporujeme dotační příležitosti v těchto oblastech:

Státní podpory finančních produktů

Stát přispívá státními příspěvky na uvedené finanční produkty:

Dále se různé produkty vyznačují možností daňových odpočtů.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Dotace, kontaktujte naše poradce:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: dotace@absolu­tin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání