Úvod » Služby » Dotace » Dotace EU

Dotace EU

V rámci služby Absolut Dotace vás provedeme k úspěšnému zakončení složitého procesu žádosti o evropskou dotaci pro váš projektový záměr.

Komplexní servis pro dotační příležitosti

Nabízíme jak komplexní servis pro získání dotace, tak i možnost využít jednotlivých služeb samostatně:

 • školení v oblasti čerpání fondů, předkládání a tvorby projektů
 • vypracování základní či rozšířené studie proveditelnosti
 • zpracování finanční analýzy projektu a všech ekonomických částí žádosti včetně příloh
 • vyhledání vhodného dotačního programu, pomoc při zajištění financování
 • vyplnění požadovaných (elektronických aj.) žádostí včetně povinných příloh
 • součinnost při obstarávání některých povinných příloh – např. studie EIA
 • zpracování Cost Benefit analýzy dle metodiky MMR i Evropské komise
 • monitorování a konzultace v průběhu realizace projektu a dohlížení na správné čerpání finančních zdrojů
 • poradenství ve všech výše uvedených oblastech

Předpokládané přínosy

Pro náš přístup jsou charakteristické tyto znaky:

 • týmová projektová práce s maximálním využitím nejmodernějších přístupů a znalostí
 • spojení projektového záměru s odpovídajícím dotačním programem
 • vyhledání nejlepší alternativy financování s cílem zajistit maximální výši dotace
 • příprava žádosti o dotaci včetně nezbytných příloh – významná úspora času i interních nákladů na vyhledávání informací a jejich studium
 • zajištění vysoké úspěšnosti žádosti o dotaci, jistota formální správnosti a kvality žádosti včetně všech příloh
 • minimalizování nevhodného čerpání finančních prostředků určených pro realizaci projektu – zamezení možnosti jejich vrácení v případě nesprávného použití

Stručný postup získání podpory a žádost o dotaci z EU

Toto je stručný přehled postupu při podávání žádosti o podporu. Z každého kroku postupu pro úspěšného žadatele plynou určité povinnosti. Detailní podoba jednotlivých kroků souvisí zejména s konkrétní žádostí o poskytnutí podpory a celkovými podmínkami a je k dispozici vždy po vyhlášení jednotlivých programů.

 • kvalitní podnikatelský záměr
 • získání základních informací o možnostech podpory podnikatelského záměru
 • zažádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu
 • realizace projektu
 • žádost o platbu dotace a kontrola na místě
 • monitorování přínosù podpořeného projektu

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Dotace, kontaktujte naše poradce:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: dotace@absolu­tin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání