Úvod » Služby » Dotace » Státní programy

Státní programy

Stát provozuje různé dotační programy, kterými se snaží podporovat ekologické hospodaření. Služba Absolut Dotace vám pomůže v těchto programech se zorientovat a začít z nich čerpat.

O které programy jde?

V současnosti provozuje stát tyto programy:

  • Státní programy spolufinancované ze strukturálních zdrojů EU v podobě Operačních programů. Jedná se o 26 Operačních programů, jako např. Operační program podnikání a inovace (OPPI), nebo Operační program životního prostředí (OPŽP) zaměřené zčásti i na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).
  • Státní program Zelená úsporám na podporu instalací pro vytápění s využitím OZE a na investice do energetických úspor při rekonstrukcích a novostavbách. Finanční prostředky pro tento program získala Česká republika prodejem tzv. emisních povolenek (kreditů Kjótského protokolu).

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Dotace, kontaktujte naše poradce:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: dotace@absolu­tin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání