Úvod » Služby » Finance » Finance pro občany » Analýza potřeb

Analýza potřeb

Při identifikaci rizik Vám pomůžeme zorientovat se v možných rizicích, stanovit priority a pořadí jejich zajištění a reálné eliminace. Při zpracování dbáme na Vaši aktuální životní situaci a potřeby.

Identifikace rizik

Která rizika patří k těm nejčastějším a lze se s nimi předem vypořádat?

Zajištění rizik je v řadě případů velmi důležité. Nahodile a nečekaně se ocitáme v situacích, které hrozí:

  • ztrátou zdrojů příjmů
  • ztrátou či znehodnocením osobního majetku
  • vznikem nečekaných finančních výdajů

Například pro osobu, která finančně zajišťuje rodinu, by mělo být přímo nezbytné životní pojištění na částku minimálně ve výši 2–3 ročních příjmů. Stejně tak je důležité zajištění soukromého majetku rodiny či firmy, a tedy udržení jeho hodnoty.

Zajištění rizik

Identifikace rizik, pečlivé zvážení jejich pravděpodobnosti a volba způsobu a rozsahu jejich zajištění vyžaduje zkušenost a odpovědný přístup.

Ideálním nástrojem je spolu s odborníky připravený osobní finanční plán.

Pro tento účel Vám zajistíme:

  • audit stávajících pojistných smluv
  • optimalizaci zajištění rizik podle aktuálních potřeb
  • komplexnost, kvalitu a přijatelné náklady zajištění rizik
  • individuální přístup, férovost a diskrétnost řešení

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Life, kontaktujte naše poradce:

- Telefon: 242 441 433
- E-mail: finance@absolu­tin.cz
- www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání