Úvod » Služby » Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

1. dubna začal program Nová zelená úsporám. Letos bude rozděleno celkem 1,9 miliardy korun. O dotace mohou zájemci žádat elektronicky od 1. dubna 10:00 do 31. října 12:00, pokud se dotace nevyčerpají dříve.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů (fyzické i právnické osoby), kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách.

Na co jsou dotace určeny?

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (rekonstrukce)

 • Podpora 30% ze způsobilých výdajů při úspoře tepla alespoň o 40%
 • Podpora 40% ze způsobilých výdajů při úspoře tepla alespoň o 50%
 • Podpora 55% ze způsobilých výdajů při úspoře tepla alespoň o 60%
 • Zpracování odborného posudku (maximální výše podpory 10 000 Kč)
 • Zajištění odborného technického dozoru stavebníka (maximální výše podpory 5 000 Kč)

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Podpora fixní částkou 400 000 Kč při potřebě tepla na vytápění ≤20 kW/hod/m2/rok
 • Podpora fixní částkou 550 000 Kč při potřebě tepla na vytápění ≤15 kW/hod/m2/rok
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (maximální výše podpory 35 000 Kč)

Efektivní využití zdrojů energie

 • Výměny kotlů a tepelných čerpadel podpora až 75%
 • Solární systémy na přípravu TUV podpora až 50 000 Kč
 • Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla podpora až 100 000 Kč

O deset procent vyšší podporu mohou získat žadatelé z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, a to kvůli dlouhodobému boji se špatným ovzduším v těchto regionech.

Co je potřeba k žádosti?

Pro podání žádosti je nutné mít připravenou stavební projektovou dokumentaci a energetický posudek.

Problematiku financování bydlení za vás vyřeší ABSOLUT-IN.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání