Úvod » Služby » Nová zelená úsporám » Partneři

Partneři

AG ENERGY

Během několika příštích let bude v rámci programu na dotace poskytnuto cca 28 mld. korun českých. Většina z těchto peněz (55 %) je určena na rekonstrukce budov k bydlení a dalších 15 % pak na výstavbu nových domů. Dotace se budou týkat převážně snižování energetické náročnosti stávajících budov (zateplení atd.) a výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Dále bude možné získat dotaci na změnu vytápění či instalaci solárních panelů. Výše podpory na jednu budovu může být až 550 000 Kč.

Na zajištění odborné stránky dotačních programů spolupracuje ABSOLUT-IN se společností AG Energy.

Společně tak pro klienty zajistíme:

  • Vstupní konzultace projektů zcela ZDARMA (konzultace záměrů).
  • Finanční poradenství pro rekonstrukci, výstavbu nebo rekonstrukci ZDARMA.
  • Předinvestiční rozvahu (první propočty, optimalizace projektů, doporučení energetického specialisty), která je indikátorem pro dosažení na dotaci v programu.
  • Energetický posudek vč. PENB.
  • Projektovou dokumentaci, ohlášení stavby (projekt od AG Energy nebo vlastní projektant).
  • Administraci podání žádosti (koordinace PD a EP, formuláře).
  • Administraci žádosti o platbu (soupis faktur, TDS, …).
  • Pomoc s výstavbou pasivních domů, návrh topných systémů, zajištění odborných posudků, technického dozoru a další návazné činnosti spojené s rekonstrukcí či výstavbou.

Díky partnerství ABSOLUT-IN s firmou AG Energy Vám dokážeme doporučit vhodný způsob financování projektu a překlenutí doby mezi započetím stavby a výplatou dotace.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání