Úvod » Služby » Nová zelená úsporám » Pasivní domy

Pasivní domy

Pasivní dům je koncept domu, který nabízí kromě extrémně nízkých nákladů na vytápění i řadu dalších výhod. První z nich je vyšší komfort života, díky kterému se také zbavíte některých svých zdravotních problémů – zařízení domu pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot i plísní. Další výhodou jsou příjemné teploty během všech ročních období, netvoří se průvan a je zde stálý přívod čerstvého vzduchu.

Víte že: Nová evropská legislativa, která je platná od 1. července 2010 stanovuje, že od 1. ledna 2020 se budou stavět všechny domy pouze v pasivním režimu. Toto nařízení se nevztahuje na rodinné domy, jejichž stavba započala před tímto datem.

Dokonce o dva roky dříve, od r. 2018, bude toto nařízení platit již pro všechny budovy veřejného charakteru.

Jaké jsou parametry pasivního domu?

Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin/m2 vytápěné plochy. U běžného rodinného domu s podlahovou plochou kolem 120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin. Majitelé pasivních domů jsou tak téměř nezávislí na stále rostoucích cenách energií. Součástí budovy je řízené větrání s rekuperací tepla, charakteristické jsou vynikající parametry tepelné izolace a velmi těsné konstrukce. Pasivní dům v závěru stavby prochází certifikací, kde se měří měrná roční potřeba tepla, neprůvzdušnost obálky budovy a celková potřeba primární energie. Pasivní dům tedy vypadá stejně jako jiné rodinné domy či budovy. Na první pohled ho často nerozeznáte, komfort bydlení je však o to vyšší.

Pasivní vs. nízkoenergetické

Pasivní domy se spolu s nízkoenerge­tickými domy řadí mezi budovy s nízkou energetickou náročností. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a). Základní charakteristikou nízkoenergetického domu je otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce a řízené větrání. Nízkoenergetický dům však potřebuje rozsáhlejší otopný systém a větší zdroj tepla než dům pasivní.

Norma ČSN 73 0540 uvádí: "Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a)…. "

Mohli jste se také setkat s pojmem tzv. nulový dům – dům s nulovou spotřebou energie, které je dosaženo například navýšením plochy fotovoltaických panelů. Tyto domy mají spotřebu tepla menší než 5 kWh/(m2a).

Víte že: Na výstavbu pasivního domu můžete od 1. dubna do 31. října 2014 získat až 550 000 Kč v rámci dotace programu Nová zelená úsporám?

Zaujala vás problematika pasivních domů? Čtěte více na stránkách Centra pasivních domů.

Chystáte se stavět nebo stavíte pasivní dům a potřebujete pomoct s jeho financováním? Hledáte pomoc s žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám?

Navštivte sekci Financování Nové zelené úsporám nebo nás kontaktujte na tel. 242 441 433 nebo na info@absolutin.cz


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání