Úvod » Služby » Pojištění » Pojištění firem » Dopravní pojištění

Dopravní pojištění

Dopravní pojištění je určeno pro ty, kteří nesou riziko ztráty, odcizení nebo poškození zboží během přepravy doma i v zahraničí. Dopravní pojištění se vztahuje na všechny druhy dopravních prostředků vhodných pro přepravu zboží a většinou není teritoriálně omezeno.

Typy pojištění

Rozlišujeme škody na nákladu vzniklé v průběhu přepravy na:

  • pojištění majetku (cargo pojištění)
  • pojištění odpovědnosti za věcné škody silničních dopravců či zasílatelů

Rozsah pojištění

Základní rozsah pojištění zahrnuje poškození, zničení a ztrátu v důsledku:

  • nehody dopravního prostředku
  • požáru, úderu blesku, výbuchu
  • přírodních katastrof

Doplňková připojištění

K základnímu rozsahu pojištění je možno doplňkově připojistit proti riziku krádeže, popřípadě individuálně dalším škodním rizikům.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Insurance, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání