Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( povinné ručení ) je ze zákona povinné pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla třetím osobám.

Povinné ručení

V rámci pojištění motorových vozidel služby Absolut Insurance zajišťujeme pro firemní vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( povinné ručení ). Toto pojištění je povinné ze zákona – bez povinného ručení provozovat vozidlo nelze! Podle vašich potřeb a možností pro vás ze široké nabídky pojišťoven vybereme tu nejvýhodnější variantu.

Rozsah pojištění

Povinné ručení se vztahuje na odpovědnost za škodu:

  1. na zdraví nebo usmrcením
  2. vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (dále jen „věcná škoda“)
  3. která má povahu ušlého zisku
  4. spočívající v účelně vynaložených nákladech, spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle odstavců 13, pokud ke škodní události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.

Bonus za bezeškodní průběh

Při uzavírání pojistné smlouvy se započítává rozhodná doba pro přiznání bonusu za bezeškodní průběh pojištění, resp. se uplatňuje malus na základě vydaného potvrzení o době trvání a škodním průběhu dřívějšího či trvajícího pojištění.

Asistenční služba

K základnímu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla obvykle bývá poskytovaná zdarma asistenční služba, ale i další výhody od našich partnerů poskytované buď trvale, nebo v rámci jejich prodejních akcí.

Spolu s pojištěním zajistíme pro vás i asistenční služby pro případ havárie a také možnost připojištění asistence i při technické poruše vozidla!

Rozšířené pojištění

Pojištění odpovědnosti si můžete dále doplnit o: pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění ve vozidle přepravovaných osob či pojištění právní ochrany, pokud již nejsou součástí základní nabídky.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Insurance, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání